Gemt

Private aktører på hjemmehjælpsområdet

Efter en årrække med et stigende antal konkurser blandt private hjemmehjælps-leverandører er tallet igen faldet. Hver tredje ældre vælger en privat leverandør af hjemmepleje, og størstedelen synes, at det frie valg mellem offentlige og private leverandører er vigtigt.

Analyse

NOVEMBER 2021

Mere end 120.000 danskere i aldersgruppen 67 år og opefter modtager hjemmehjælp. Det kan være til personlig pleje eller praktisk hjælp, fx rengøring. Alle borgere, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp, har siden 2003 haft frit valg til selv at vælge mellem kommunal hjemmepleje eller et privat alternativ.

I perioden 2014-2017 var der hvert år mellem 8 og 10 konkurser blandt private hjemmehjælpsleverandører, hvilket er flere end tidligere. Det skabte bekymring og debat om det frie valg på hjemmehjælpsområdet og medførte, at Folketinget i 2018 vedtog en ny lov, som skulle forebygge konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje.

På den baggrund har Dansk Erhverv undersøgt, hvordan det er gået med antallet af konkurser siden lovændringen, hvordan de private aktørers andele på hjemmehjælps-området har udviklet sig siden 2014, og hvad borgerne synes om det frie valg.

Analysen viser, at der i perioden 2014 til 2018 hvert år var flere konkurser end i 2012 og 2013, men at tallene i årene efter lovændringen er faldet.

Vi finder også, at mere end hver tredje ældre vælger en privat leverandør af hjemmepleje, men at der er stor forskel på private leverandørers andel af henholdsvis praktisk hjemmehjælp og personlig pleje. Den private andel af de visiterede hjemmehjælpstimer er samlet set uændret siden 2014 på trods af en periode med flere konkurser.

Til sidst viser analysen, at tre ud af fire borgere på 60-69 år synes, at det frie valg på hjemmehjælpsområdet er vigtigt. Der er dog stadig mange af de ældre borgere, som ikke kender til fritvalgsordningen.

Private aktører på hjemmehjælpsområdet

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Agnete Nielsen

Seniorøkonom
Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Velfærdspolitisk chef