Gemt

Samfundsøkonomisk potentiale ved vaccination

Det danske samfund kan som helhed spare penge på at indføre yderligere to vacciner i det danske børnevaccinationsprogram. De samfundsøkonomisk potentiale ved vaccination er i omegnen af 32 og 169 mio. kr. om året ved at vaccinere mod henholdsvis rotavirus og skoldkopper.

Analyse

JUNI 2020

Samfundsøkonomisk potentiale ved vaccination

Danmark står over for store demografiske udfordringer. Danmarks Statistik forventer, at antallet af borgere over 80 år vil vokse med mere end 160.000 personer fra 2020 til 2030. Det svarer til en stigning på 59 pct. I samme periode stiger antallet af borgere på 18-65 år kun med 0,2 pct.

Vi bliver altså færre, der skal forsørge flere. Det er derfor vigtigt, at vi mindsker sygefraværet blandt dem, der er en del af arbejdsstyrken. Det indebærer både at få folk hurtigere raske efter sygdom og at forebygge, at folk bliver syge i første omgang. I forhold til den forebyggende indsats kan fx vacciner bidrage.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt, i hvilket omfang og hvordan vaccination kan bidrage til samfundsøkonomiske gevinster, hvis de fremover tilbydes gratis til danske borgere. Her kan vacciner til både børn, unge og ældre være relevante. I denne analyse har vi taget udgangspunkt i to cases på børnevaccinationsområdet; at inkludere hhv. en vaccine mod rotavirus og mod skoldkopper i det danske børnevaccinationsprogram. Vi beskriver desuden kort det danske børnevaccinationsprogram, som det ser ud i dag.

136.000 færre fraværsdage om året med skoldkoppevaccine

Analysen viser, at selv om der i et rent sundhedssektorperspektiv er omkostninger forbundet ved at tilbyde vaccinerne, kan det danske samfund som helhed spare penge på at indføre de to vacciner i det danske børnevaccinationsprogram. De samfundsøkonomiske gevinster er i omegnen af 32 og 169 mio. kr. om året ved at vaccinere mod henholdsvis rotavirus og skoldkopper. Effekten skyldes primært, at forældre kan spare mange fraværsdage fra arbejde, hvis deres børn pga. vaccination ikke bliver syge. Bare ved at vaccinere mod skoldkopper, kan vi fx undgå ca. 136.000 fraværsdage om året.

Samfundsøkonomisk potentiale ved vaccination

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Agnete Nielsen

Seniorøkonom
Oplevelse & Velfærd

Morten Engsbye

Chefkonsulent