Gemt
Analyser

Skattereform skal kickstarte den grønne omstilling

Klimabelastningen skal ned med 70 pct. inden 2030. Det er en bunden opgave, der kræver handling, og derfor foreslår Dansk Erhverv en skattereform med indførelse af en klimaafgift – dog betinget af tilsvarende lettelser i bl.a. selskabsskatten. Derved kan vi bringe Danmark i førertrøjen på den grønne omstilling.

Analyse

Oktober 2020

Ingen klimaafgift uden tilsvarende lettelser i bl.a. selskabsskatten
Hvis man fra politisk hold skulle finde på at indføre en klimaafgift uden at kompensere virksomhederne med bundfradrag for særligt konkurrenceudsatte erhverv, sænkelser af energiafgifterne og ikke mindst en sænkelse af selskabsskatten, så bliver det uden Dansk Erhverv. Ingen klimaafgift uden kompensation. Det er en forudsætning for, at vi får skabt det rette incitament til en fair og effektiv grøn omstilling. 

Dansk Erhvervs udspil til en skattereform på klimaområdet har det overordnede mål at gøre grønne investeringer til en god forretning. Det kræver tid og en langsigtet plan, hvor de forurenende virksomheder betaler for den største del af omstillingen – men vel at mærke ikke uden at vi hjælper på vej med passende tiltag, der motiverer og skaber rammer for, at grønne investeringer kan spire på tværs af erhvervslivet. 

"I Dansk Erhverv mener vi, at der er brug for en ambitiøs grøn skattereform, der først og fremmest kan indfri behovet for, at vi i fremtiden kan overdrage et langt mindre klimabelastet samfund til vores børn og børnebørn. Ambitiøse målsætninger kan alene indfries, hvis man ændrer adfærd. Derfor vil Dansk Erhverv lade forureneren betale ved at indføre en klimaafgift. I dag er det ikke alle steder, der er nævneværdige omkostninger ved at forurene. Det betyder, at grønne løsninger har svært ved at konkurrere med sorte løsninger. Det skal der laves om på," siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv og peger samtidig på, at en klimaafgift ikke kan stå alene, men kræver kompensationer, der motiverer til adfærdsændringer.

”En klimaafgift skal indføres gradvist og med omtanke, sådan at omstillingen til flere grønne og bæredygtige forretninger forbliver en god investering både økonomisk og for fremtiden. Konsekvensen ved en alt for hård omstilling kan i værste fald koste udflytning af arbejdspladser. Det skal vi naturligvis undgå, og derfor ønsker vi at gøre det attraktivt at ændre fokus fra sort til grøn produktion,” siger Brian Mikkelsen og fremhæver vigtigheden af balancen i udspillet ved at kompensere for stigende udgifter til den grønne omstilling.

Grøn skattereform Dansk Erhvervs principper

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Mehdi Ziadé

Seniorøkonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.