Gemt

Stort vækstpotentiale i life science-industrien

Eksporten af life science-produkter er steget til et nyt rekordniveau under coronakrisen. Lykkes det at fastholde en ambitiøs strategi, hvor de seneste 10 års flotte vækst gentages over de kommende 10 år, vil det kunne øge den årlige life science-eksport til 345 mia. kr.

Analyse

Marts 2021

Life science-eksporten rundede 151 mia. kr. sidste år. Det er en fremgang på 9 mia. kr. i forhold til året før, hvilket er ny rekord.

Den store stigning i eksporten af life science-produkter skal ses i sammenhæng med, at der under en økonomisk krise typisk fortsat efterspørges både medicin og medicinsk udstyr. Dertil har flere lande valgt at opbygge deres lagrer af medicin og medicinsk udstyr under coronakrisen.

Fremgangen betyder, at life science-eksporten nu udgør 22 pct. af den samlede danske vareeksport. Det er en tydelig fremgang i forhold til 2010, hvor andelen lå på 12 pct.

Fortsat høj vækst kræver nye investeringer
Umiddelbart er der gode muligheder for en fortsat solid salgsvækst inden for life science-industrien. Vi lever i et globalt marked med en generel stigning i levestandarden og et øget fokus på sygdomsbekæmpelse. Men der er også behov for ambitiøse politiske tiltag og investeringer, der styrker life science-sektorens rammevilkår.

Hvis vi formår at fastholde de seneste 10 års flotte eksportvækst frem mod 2030, så er potentialet enormt. I et sådan ambitiøst scenarie vil life science-eksporten stige med knap 9 pct. om året og nå et niveau på ca. 345 mia. kr. i 2030.

Det er dog her og nu et optimistisk scenarie, der kræver målrettede investeringer for at blive opfyldt.

I årene 2016-2018 var eksportvæksten på 3,5 pct. pr. år. Hvis dette lavvækstscenarie i stedet kommer til at gøre sig gældende frem mod 2030, så vil medicinaleksporten kun nå et niveau på 212 mia. kr. i 2030. Dermed vil de samlede eksportindtægter fra salget af varer indenfor medicin og medicinsk udstyr i alt blive reduceret med hele 613 mia. kr. frem mod 2030 i forhold til det ambitiøse scenarie.

Den store forskel mellem højvækst- og lavvækst-scenariet illustrerer, at gevinsten ved at fastholde de seneste 10 års væksteventyr i life science-sektoren er enormt. En merindtægt på 613 mia. kr. svarer rundet regnet til 65 pct. af de samlede offentlige udgifter i et enkelt år.

Stort vækstpotentiale i life science-industrien

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil