Gemt

Tendens med urealistiske tidsfrister på sommerudbud forsætter

I 2021 sendte de offentlige aktører 145 opgaver i udbud i uge 26-27. 63 pct. af udbuddene har frist senest i uge 32, som er ugen efter skolernes sommerferie. Dansk Erhverv advarer om forringet konkurrence på grund af de urealistiske tidsfrister. Det er et problem for både det offentlige, borgerne og virksomhederne.

Analyse

JULI 2021

Urealistiske tidsfrister forringer konkurrencesituation
I starten af sommerferien (uge 26-27) bliver der ofte sendt opgaver i udbud fra de offentlige aktører (omtales herefter som sommerud-bud). I 2021 blev 145 sommerudbud sendt afsted, hvilket er 33 pct. færre end i 2020. Sommerudbud udgør ikke i sig selv noget problem. Problemet opstår med de korte tidsfrister, der ofte følger med. Ca. 63 pct. af sommerudbuddene i 2021 har frist i sommerferien (uge 26-31) eller ugen lige efter (uge 32), hvor mange medarbejdere holder ferie.

Tidsfrister i sommerferien er urealistiske
Dansk Erhverv vurderer, at tidsfrister i denne periode er urealistiske, fordi virksomhederne får svært ved at udarbejde det bedst mulige tilbud hen over sommerferien, når nøglemedarbejdere med stor sandsynlighed holder ferie. Hvis fristen udskydes til uge 33 eller senere, stiger sandsynligheden for, at virksomhederne har de rette medarbejdere tilgængelige, når de skal skrive tilbuddene.

Andelen af udbud med urealistiske tidsfrister er faldet
Sammenligning af sommerudbuddene i 2021 med 2020 viser, at andelen af udbud med urealistiske tidsfrister (uge 26-32) er faldet med 1 pct.-point. Det dækker dog over, at andelen af frister i den sidste uge af perioden (uge 32) er faldet med 7 pct.-point, mens udbud med frist i den første del af perioden (uge 26-31) er steget med 6 pct.-point, så det nu er halvdelen af alle sommerudbud.

Tendens med urealistiske tidsfrister på sommerudbud forsætter

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jannie Frederiksen

Økonom
Oplevelse & Velfærd

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil