Gemt
Analyser

Velfærd for de kommende ældre

I de kommende år vil Danmark opleve, at et stigende antal ældre vil udfordre den balance, som i dag eksisterer i plejesektoren. I 2030 vil der være markant flere ældre, end der er i dag. Denne markante stigning i antallet af danskere over 70 år bliver et helt nyt grundvilkår for plejesektoren, der vil lægge pres på velfærden samtidig med, at de ældre stiller stigende krav til kvaliteten.

Analyse

NOVEMBER 2020

For at undersøge de kommende ældres holdninger og forventninger til fremtidens velfærd på ældreområdet, har Dansk Erhverv spurgt 1.000 tilfældigt udvalgte danskere i alderen 60-69 år om deres ønsker til de velfærdstilbud, som de får brug for inden for de næste 10-15 år.

Bekymring for kvaliteten
Denne analyse viser først og fremmest, at de kommende ældre er bekymrede for kvaliteten i ældreplejen – både i dag og i fremtiden. De kommer samtidig til at stille nogle helt andre krav til kvaliteten af velfærdstilbuddene end tidligere generationer har gjort. Bekymringen for den manglende kvalitet har for mange betydet, at de er begyndt at spare op, så de kan betale for ekstra velfærdsydelser, hvis den tilbudte service ikke lever op til forventningerne. Det kan fx være tilkøb af ekstra rengøring eller tøjvask.

Selvbestemmelse er i fokus
Derudover viser undersøgelsen også, at især ét ord går igen, når de kommende ældre skal vurdere deres ønsker til fremtidens ældrepleje; retten til selvbestemmelse. Det gælder blandt andet muligheden for selv at vælge madplaner og planlægge omsorgsforløb. Hvis de ældre danskere skal kunne vælge det plejetilbud, som passer dem bedst, er kendskabet til fritvalgsordningen essentiel. 

Velfærdsteknologi bydes velkommen
Endelig viser undersøgelsen, at flere og flere kommende ældre føler sig trygge ved nye velfærdsteknologiske løsninger, som er blomstret frem de senere år. Flere og flere vil sige ”ja” til at benytte f.eks. robotstøvsugere eller vasketoiletter, hvis de får behov for hjælp i hjemmet. Det er især de praktiske gøremål, som de kommende ældre vil have velfærdsteknologiens hjælp til, mens appetitten på sociale robotter er lav.

Nye krav til velfærdstilbuddene
Alt i alt viser undersøgelsen, at de kommende ældre vil stille nogle helt andre krav til velfærdstilbuddene fremadrettet. Hvis man ønsker at imødekomme disse forventninger, bør man overveje, hvordan man indretter fremtidens plejesektor, så hver enkelt ældre kan vælge netop det tilbud, som passer bedst til netop deres behov.

Velfærd for de kommende ældre

pdf

Download

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Velfærdspolitisk chef
Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Analysekonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.