Gemt

Virksomhederne savner information om nye restriktioner

Mere end halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer mener ikke, at myndighederne har været gode nok til i tide at informere om ændrin-ger i restriktionerne. Et stort flertal af virksomhederne ønsker derfor et gennemsigtigt og troværdigt varslingssystem, som kan give dem større klarhed over ændringer i restriktioner fremover.

Analyse

JANUAR 2021

Det danske samfund er i øjeblikket mere eller mindre lukket ned. Restauranter, caféer og værtshuset er lukkede, detailhandlen med udvalgsvarer lukkede og alle elever og studerende på landets uddannelser er sendt hjem uden bagkant. Dertil kommer en lang række andre brancher, som ikke kører på fuldt blus. Nedenstående 11 restriktioner er nogle af dem, der påvirker én eller flere brancher i det danske erhvervsliv lige nu.

 • Nedlukning af serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.)
 • Nedlukning af visse liberale serviceerhverv (tatovører, massageklinikker, frisører, køreskoler mv.)
 • Nedlukning af indkøbscentre, stormagasiner, arkader samt udvalgsvarebutikker
 • Nedlukning af lokaler med idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter (fx fitnesscentre, badelande, mv.)
 • Nedlukning af kulturtilbud (teater, biografer, koncerter mv.)
 • Lukning af landegrænser
 • Forsamlingsforbud
 • Arealkrav for butikker
 • Skiltningskrav, krav om afmærkning og ensretning af kunder
 • Opsynspersonale og optælling af kunder i butikker på over 2.000 m2
 • Hjemsendelse af elever på grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser

Dansk Erhverv har undersøgt, hvilke af de nævnte restriktioner der påvirker flest danske virksomheders omsætning negativt. Derudover har vi undersøgt virksomhedernes syn på, hvor gode myndighederne er til at varsle om ændringer i restriktioner rettidigt og om virksomhederne har behov for et klart og tydeligt varslingssystem fremover.

Forsamlingsforbud samt lukning af storcentre og grænser påvirker flest virksomheder
Forsamlingsforbuddet, nedlukningen af storcentrene og lukningen af landegrænserne påvirker flest virksomheders omsætning negativt. Det er hhv. 35 pct., 26 pct. og 25 pct. af virksomhederne, som er påvirket negativt på omsætningen af de pågældende restriktioner. Kun 31 pct. af virksomhederne har angivet, at deres omsætning ikke er påvirket af nogle af de nævnte restriktioner. Det må så omvendt betyde, at restriktionerne påvirker omsætningen negativt for ca. 7 ud af 10 virksomheder.

Myndighederne har ikke varslet om ændringer i restriktioner i tilstrækkelig god tid
Derudover viser undersøgelsen, at et stort flertal af virksomhederne vurderer, at myndighederne har været for langsomme til at give information om ændringer af de eksisterende restriktioner, så virksomhederne kunne omstille sig på en ny virkelighed. 57 pct. mener i mindre grad eller slet ikke, at myndigheder har varslet i tilstrækkelig god tid, når det kommer til ophævelse/lempelse af nuværende restriktioner. 

Virksomhederne efterspørger et tydeligt varslingssystem fremover
Et stort flertal af virksomhederne bakker op om et nyt, klart og troværdigt varslingssystem, der angiver hvilke kriterier, som skal være opfyldt, for at de nuværende restriktioner ændres. Overordnet set vil et klart og tydeligt varslingssystem gavne 65 pct. af virksomhederne i nogen eller i høj grad.

Virksomhederne savner information om nye restriktioner

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker