; ;

Flygtninge udgør en potentiel værdifuld reserve af arbejdskraft, som virksomhederne har brug for.

Flygtninge kommer i job, når de eksponeres for en sammenhængende virksomhedsrettet indsats kombineret med sprogtræning. Langt fra alle kommuner er gode til at stille krav til flygtninge og sikre dem gode rammer til at indfri disse.

Det er vigtigt, at der stilles klare krav til flygtninge, der kommer til Danmark fra dag et. Flygtninge, som skærmes af over for de krav og forventninger, der knytter sig til det at være jobparat, risikerer at ende med ringere jobmuligheder, end dem der stilles over for klare forventninger om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet:

Selvom kvinder og mænd med flygtningebaggrund formelt er ligestillede i forhold til krav om aktivering og selvforsørgelse, er udsigterne for job betydeligt dårligere end for mændene. Derfor er der behov for en særlig indsats målrettet kvinder med flygtningebaggrund.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil