Arbejdsmarked

Flere flygtninge i job

Flygtninge udgør potentielt en værdifuld arbejdskraftreserve, der kan være med til at reducere antallet af ubesatte stillinger. Flygtninge skal introduceres til arbejdsmarkedet, og der skal stilles tydelige krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

På agendaen

Flygtninge udgør en potentiel værdifuld reserve af arbejdskraft, som virksomhederne har brug for.

Flygtninge kommer i job, når de eksponeres for virksomhedsrettede forløb og sprogtræning. Langt fra alle kommuner er gode til at stille krav til flygtninge og sikre dem gode rammer til at indfri disse.

Der er ingen logisk forklaring på, at man i nogle kommuner kommer i mål med at erklære mere end otte ud af ti flygtninge jobparate, mens man i andre kommuner er nede på under fire ud af ti (juli 2017) I forlængelse heraf er der ingen logisk forklaring på, at næsten 30% flere mænd end kvinder i flygtningegruppen på landsplan erklæres jobparate. 

Flygtninge, som skærmes af over for de krav og forventninger, der knytter sig til det at være jobparat, risikerer at ende op med en dårligere prognose i forhold til jobmuligheder, end dem der stilles over for klare forventninger om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet:

Jobparate flygtninge aktiveres markant mere i virksomhedsrettede forløb og har flere aktiveringsforløb pr. aktiveret end aktivitetsparate flygtninge.

Parallelt med stigningerne i andelen af flygtninge, der erklæres jobparate, ser også stigningerne i andelen af flygtninge, der sendes ud i virksomhedsrettede forløb, også ud til at være ebbet ud på et relativt lavt niveau, især for kvinderne.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.