; ;

Udenlandsk arbejdskraft tilfører stor værdi til dansk økonomi og bidrager til at holde antallet af forgæves rekrutteringer nede.

Der er et stort potentiale for at hente flere udlændinge til Danmark fra lande uden for EU. Derfor arbejder Dansk Erhverv for at forbedre adgangsordningerne for 3. landes borgere.

Dansk Erhverv arbejder for, at det skal være lettere for virksomheder at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

  • Indtægtsgrænserne i beløbsordningerne skal sænkes til 393.000 kr. og ordningerne skal gøres uafhængig af ledighed og antal.
  • Administrative barrierer skal væk, herunder formodningsreglen og krav om at løn kun må udbetales i likvider.
  • Positivlisterne skal moderniseres, så de afspejler virksomhedernes reelle rekrutteringsudfordringer.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil