Nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft er et afgørende bidrag til arbejdsstyrken. Adgangen til udenlandsk arbejdskraft skal være nemmere og mindre bureaukratisk.

På agendaen

Erhvervslivet kan ikke undvære de 216.000 udenlandske arbejdstagere (2018), som arbejder i Danmark.

Udenlandsk arbejdskraft tilfører stor værdi til dansk økonomi og bidrager til at holde antallet af forgæves rekrutteringer nede.

Der er et stort potentiale for at hente flere udlændinge til Danmark fra lande uden for EU. Derfor arbejder Dansk Erhverv for at forbedre adgangsordningerne for 3. landes borgere.

Dansk Erhverv arbejder for, at:

  • Det bliver lettere for virksomheder at tiltrække og fastholde velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra både EU-lande og fra 3. lande
  • Administrative barrierer, herunder krav om dansk bankkonto, fjernes
  • Positivlisten skal moderniseres, så den afspejler virksomhedernes reelle rekrutteringsudfordringer
  • Beløbsgrænsen skal sænkes til 325.000 og åbnes for faglært arbejdskraft.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil