Klimapartnerskab for Handel: Lille aftryk - stor forskel

Selvom handelsbranchen ikke er blandt de største CO2-syndere, har branchen potentiale til at gøre en stor forskel for både det danske og det globale klimaaftryk - blandt andet ved at påvirke forbrugernes køb og adfærd.

På agendaen

På Agendaen - Klimapartnerskab for Handel

Baggrund
Handelsbranchen har et stort potentiale i at påvirke det danske og globale klimaaftryk gennem varehandel og påvirkning af forbrugernes adfærd og køb.

Hver dag håndterer den danske handelsbranche millioner af produkter og løsninger som del af en værdikæde. Detail- og grossistvirksomheder har med deres nærhed til slutkunderne et stærkt udgangspunkt for at deltage i værdikædesamarbejder, der kan skabe idéer og identificering af muligheder i forhold til produktinnovation, eksempelvis mere klimavenlige produkter og løsninger.

Handelsbranchen består samlet set af 34.250 detail- og engrosvirksomheder med knap 300.000 fuldtidsbeskæftigede. Branchen har ikke selv et stort, direkte CO2-aftryk men har alligevel et stort potentiale for at gøre en forskel. Gennem virksomhedernes indkøb, aftaler og videndeling med andre virksomheder, kan branchen sikre klimavenlige produkter og løsninger, samt påvirke forbrugernes køb og adfærd direkte. Det har været vigtigt for partnerskabet at favne bredt. Kun ved en fælles indsats fra små og store virksomheder sammen med forbrugere og myndigheder kan vi sammen lykkes med at skabe et klimavenligt samfund.

Potentiale
Hvor kan Klimapartnerskabet for Handel gøre indpas? Hvis man ser på varer og tjenester, også dem, der importeres og eksporteres, havde Danmark i 2015 et drivhusgasudslip på 71 millioner ton CO2 ifølge CONCITO. Derudover estimeres det, at hver dansker i gennemsnit udleder 3 ton CO2 fra forbrug af fødevarer og 4,5 ton CO2 fra forbrug af ”ting og sager” (tøj, møbler, elektronik etc.). Der er således et betydeligt potentiale for handelsvirksomhederne for at medvirke til at reducere klimaaftrykket i Danmark og i verden.

Vision
Visionen i Klimapartnerskabet for Handel er at gøre forbruget af varer mere bæredygtigt. Handelssektoren vil påvirke danskernes forbrug af varer, så det frem mod 2030 påfører den lavest mulige klimabelastning globalt set. Samtidig vil klimapartnerskabet arbejde for, at danske forbrugere og kunder får nye indsigter i bæredygtigt forbrug og handler derefter. Målet er altså at skabe en adfærdsændring og dermed en effekt på klimaet. Det betyder, at Klimapartnerskabet for Handel skal gøre en forretning ud af at skabe en efterspørgsel på bæredygtige varer, hvor den afledte CO2-udledning fra produktion, distribution, handel og genanvendelse reduceres løbende frem mod 2030.

Prioriterede anbefalinger fra partnerskabet

Markant forbedret klimaoplysning blandt de danske forbrugere

1.       Etablér et partnerskab for fælles klimaengagement, -oplysning og -adfærdsindsats

2.      Halvér madspild i 2030 og udnyt al mads ressourcer inden bortskaffelse i 2035

3.      Bak op om en national klimauge

4.      Forbedr datagrundlag om produkters klimapåvirkning

5.      Styrk de eksisterende mærkningsordninger af produkter gennem fælles klimakrav

6.      Videnscenter for ansvarlig import og klimapåvirkning i leverandørkæden

 

Markant forbedret og effektiviseret genanvendelse af affald

7.       Etablering og efterlevelse af fælles emballageprincipper

8.      Etablér Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler

9.      Reformér det danske affaldssystem

10.   Implementering af producentansvaret for emballager

Positive økonomiske incitamenter til mere klimarigtig adfærd og et servicetjek af lovgivningen

11.   Klimatjek af punktafgifter – og indførelse af reparationsfradrag

12.   Det offentlige indkøb som klimamotor

13.   Regelforenkling i forbindelse med donation af varer

14.   Udvikling af cirkulære økonomiske tiltag og nye forretningsmodeller

 

Klimapartnerskabsrapport - Handel - Rapport

pdf

Download

Lille klimaaftryk_stor forskel_handel

pdf

Download

Small Climate Footprint_big difference_handel_UK

pdf

Download

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Henrik Hyltoft

Markedsdirektør
Medarbejderprofil
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil