; ;

Danmark er et foregangsland indenfor digitale betalinger 

Danmark er på mange punkter et foregangsland, når det kommer til betalinger. Vi ligger i toppen når det kommer til brugen af betalingskort, og koncepter som Mobilepay og Apple Pay supplerer de traditionelle fysiske betalingskort og gør de fleste betalinger i Danmark nemme og friktionsløse.

Dog er vi på andre punkter stadig bagud. Vi har som et af de eneste lande i Europa kontantpligt. Det betyder, at virksomheder er tvunget til at tage mod kontanter. I takt med at bankfilialer lukker eller bliver kontantløse, bliver udgiften og besværet ved håndtering af kontanter større for mange erhvervsdrivende. Der bliver længere til den nærmeste bank og køerne ved automaterne bliver længere. Denne byrde forsøger vi i Dansk Erhverv at lette virksomhederne for.

Kontantpligten

Kontantpligten fra 1984 gælder stadig – og Forbrugerombudsmanden håndhæver den. Pligten betyder, at alle butikker, der tager imod betalingskort, mobilbetaling og tilsvarende også skal tage imod kontanter, hvis der er personale i butikken, der betjener og tager imod betalingen. Der er ganske få undtagelser hertil, som kun i yderst begrænset omfang hjælper betalingsmodtagerne. 

Kontantpligten giver ganske betydelige udfordringer for detailhandlen, restauranter, cafeer, spillesteder osv. Udfordringen består bl.a. i, at det er svært at købe byttepenge, og komme af med dagens omsætning.

Dansk Erhvervs holdning – fjern nu butikkernes kontantpligt!

Kontantpligten er stærkt forældet. Hvis pligten ikke allerede fandtes i 2022, ville Folketinget aldrig indføre den, når man ser på den yderst begrænsede brug af kontanter vi har i dag. Set i det lys, bør pligten naturligvis afskaffes.

Kontanter er i en række situationer uforholdsmæssigt besværlige:

 • De er langsommelige (fx når mange mennesker skal ekspederes hurtigt).
 • De er forbundet med større risici end digitale betalinger (røverier mm.).
 • De er ekstraordinært omkostningskrævende (der skal eksempelvis opbygges sikkerhed, overvågning, kontantafhentning/aflevering mm.).

Dansk Erhverv mener, at det er på tide, at fjerne pligten til at skulle tage imod kontanter. Det skal være op til butikkerne selv at vurdere om der er et relevant behov for at modtage kontanter i forhold til hvad deres kunder efterspørger.

Læs Dansk Erhvervs whitepaper om kontantpligten.

Læs også nyheden om kontantforbuddet og kontantpligten: Kontantforbuddet nedsættes til 20.000 kr. – kontantpligten fastholdes.

Betalingskort

Danmark er blandt de mest digitaliserede lande på betalingsområdet. I Danmark foregår langt de fleste betalinger med digitale betalingsløsninger. Betalingskortet er fortsat den mest anvendte betalingsløsning.

Ønsker en butik at tage imod Dankort, så skal denne kontakte Nets, der ejer Dankortet. Det er også Nets, der opkræver betaling for det årlige abonnement. Abonnementet er ikke momsbelagt. Ved Dankort garanterer NETS over for forretningen, at betalingstransaktioner, der er omfattet af aftalen, vil blive honoreret med op til følgende beløb:

 • Chip og PIN-kode er anvendt: 8.000 kr.
 • Chip er anvendt i selvbetjente automater uden PIN-kode ved manglende dækning på konto: 1.000 kr.
 • Chip anvendt i selvbetjente automater uden PIN-kode: 350 kr.
 • Betalinger på internettet ved manglende dækning på konto: 8.000 kr.
 • Betalinger via post og telefonordre ved manglende dækning på konto: 8.000 kr.
 • Kontaktløse betalinger uden PIN-kode: 350 kr.
 • Kontaktløse betalinger med PIN-kode: 8.000 kr.

Læs mere om Betalingskortaftale for Dankort

Dankort er et af de mest sikre betalingsmidler i Danmark og med indførelsen af SCA, blev sikkerheden ved onlinebetalinger øget yderligere – og misbruget er rekordlavt.

Men kriminelle finder altid vej, og kampen mod de kriminelle er derfor et kontinuerligt våbenkapløb. I det kapløb, har Nets introduceret en ny advarselsservice for netbutikkerne: Nets’ advarselsrobot. Denne robot har til formål at identificere forsøg på kortmisbrug.

Er din butik blevet udsat for betalingskortsvindel, fx ved at en person, uretmæssigt har anvendt en anden persons betalingskort, vil butikken typisk stå med tabet, da kortholders bank vil tilbageføre beløbet. Ved køb for større beløbet eller ved transaktioner, der kan virke mistænksomme, kan det derfor være en fordel at få verificeret kundens identitet, inden handlen gennemføres.

Dansk Erhverv har oprettet et betalingsnetværk, der består af personer fra Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, for hvem betalingstransaktioner er af særlig betydning. Gruppen erfaringsudveksler og giver Dansk Erhverv input til politiske emner omkring betalinger, herunder kortbetalinger (kreditkort og debitkort, internationale kort og Dankort), betalinger med kontanter, betalinger på nettet, FinTech, mobilbetalinger, Xpays, sikkerhed mv.

Læs mere om Dansk Erhverv Betalingsnetværk. 

Rådgivning om betalinger

Selve betalingen er oftest den “kedeligste” del af købet set fra forbrugernes side. Der kan imidlertid opstå en række spørgsmål og udfordringer for dig som sælger. Spørgsmål, der kan vedrøre alt fra indløsningsaftaler, indløsningspriser, svindel, sikkerhed og pligt til at modtage kontanter. Hos Dansk Erhverv får vi ofte spørgsmål om betalinger, og vi har derfor stor erfaring med at rådgive på dette område.

Hvad kan vi bl.a. hjælpe med?

 • Råd og vejledning ifm. svindel med betalinger
 • Råd og vejledning omkring regler for gavekort, tilgodebeviser og tilsvarende
 • Råd og vejledning omkring modtagelse af kontanter
 • Hjælp med at lave dispensationsansøgning ift. fritagelse for at modtage kontanter
 • Sparring om indløsningsaftaler
 • Mulighed for at deltage i Dansk Erhvervs betalingsnetværk

Hvis du har spørgsmål, der vedrører betalinger, så kan Dansk Erhverv hjælpe dig.

Bliv klogere på online betalinger og hvordan du sikrer dig mod svindel med Dansk Erhvervs guides til online handel. 

Læs mere om online handel og netsalg.

 

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil