Gemt

Politiet har skærpet kampen mod online-svindlere

Svindel med betalingskort kender ingen grænser – heller ikke politikredsenes grænser. Derfor giver det rigtig godt mening, at man nu har oprettet et landsdækkende center, der skal lave indledede efterforskning og forebyggelse af it-relateret økonomisk kriminalitet. Centret - i daglig tale kaldet LCIK – blev officielt indviet den 8. januar 2019.

Nyhed

DANSK ERHVERV | HANDEL - 29. JANUAR 2019

Betalingskortsvindel har i en længere periode været behandlet stedmoderligt i politikredsene. Der har hverken været de fornødne ressourcer eller den nødvendige viden til at behandle sagerne, og de er sunket til bunds i bunken af anden kriminalitet. Det er noget netbutikkerne har oplevet og derfor nærmest har opgivet at foretage anmeldelser af den type kriminalitet.

Også kredsene har oplevet udfordringer med den type af kriminalitet.


It-kriminalitet udfordrer de enkelte politikredse

”It-relateret økonomisk kriminalitet udfordrer os i de enkelte kredse, fordi mængden af sager stiger voldsomt og ofte kræver specialiserede medarbejdere. En national løsning sikrer, at de sager, vi modtager i kredsen, allerede er kvalificeret af en, der har specialviden på netop det sagsområde. På den måde kan vi hurtigere komme i gang med efterforskningen her i kredsen”, siger Jørgen Abrahamsen, politidirektør i Sydøstjyllands politi.

National koordineret indsats
Ofte har de online-kriminelle haft fat i ofre i flere forskellige politikredse. En national koordinerende indsats har længe været efterlyst af Dansk Erhverv og er et helt afgørende skridt på vejen til at bekæmpe denne form for kriminalitet.

De 65 dedikerede medarbejdere på kontoret i Valby er kommet godt fra start. De tyvstartede nemlig i december måned 2018 og nåede på den måned at få hele 1.500 anmeldelser ind. De første sager blev allerede færdiggjort og sendt videre til politikredsene i slutningen af december.

Ny selvbetjeningsløsning på politi.dk
”Anmeldelserne kommer ind via en ny selvbetjeningsløsning på politi.dk, hvilket har gjort processen enklere for LCIK. For første gang i dansk politi har man fået lavet et it-system, der fører online anmeldelser direkte ind i politiets sagsstyringssystem, Polsas. Det gør arbejdet langt enklere”, forklarer den nye centerchef for LCIK, Trine Møller, og tilføjer:

”Samtidig gør den nye digitale selvbetjeningsløsning en stor forskel, fordi vi får alle informationer ind på én gang. Modsat tidligere, hvor borgerne sendte en mail, hvor der måske bare stod: ”Jeg er blevet snydt”. Derefter skulle vi korrespondere med dem for at indhente de rigtige informationer. Dem får vi direkte ind nu, fordi vi beder om oplysningerne i selvbetjeningsløsningen, og det sparer en masse manuelle arbejdsgange.”

LCIK har oprettet et forum mod it-relateret økonomisk kriminalitet., der bl.a. har til formål at skabe netværk, at opbygge viden og kompetencer, at skabe mulighed for indflydelse og at kommunikere – alt sammen med henblik på, i fællesskab, at komme it-relateret økonomisk kriminalitet til livs. Forum mod it-relateret økonomisk kriminalitet (FIT) har nedsat en styregruppe, hvori blandt andre chefkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark fra Dansk Erhverv sidder. 

”Sager om bedrageri er steget eksplosivt de seneste år. I 2017 var der knapt 38.000 anmeldelser om bedrageri – næsten en firdobling siden 2012. En stor del af disse sager drejer sig om it-relateret økonomisk kriminalitet, herunder betalingskortsvindel. Så der er klart behov for en centraliseret koordinerende indsats på området. Vi glæder os til at følge centrets resultater”, siger Henrik Lundgaard Sedenmark.

Anmeld på politi.dk
Du kan foretage anmeldelse af it-relateret økonomisk kriminalitet på politiets hjemmeside. 

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil