; ;
Gemt

Du skal senest registrere dine TV-overvågningskameraer den 1. september 2021

08. juni 2021

Du er forpligtet til at registrere TV-overvågningskameraer fra og med den 1. september 2021.

Den 1. juli 2021 træder to nye bekendtgørelser om obligatorisk registrering af TV-overvågning i kraft. Dette betyder, at du fra og med den 1. september 2021 har pligt til at registrere de adresser, hvor du har TV-overvågning af områder med almindelig færdsel – dvs. typisk alene udendørskameraer.

Registreringspligten omfatter alene adresser, hvor du har et eller flere overvågningskameraer, der overvåger områder, der benyttes til almindelig færdsel. Du er således alene forpligtet til at registrere adressen, hvor disse kameraer findes – uanset om du har et eller flere kameraer på adressen.

Udgangspunktet for overtrædelse af den obligatoriske registreringspligt er en bøde på 2.000 kr. i førstegangstilfælde. Du kan derfor med fordel allerede nu påbegynde indtastningen i systemet på politiets hjemmeside, hvor du også kan læse meget mere om registreringspligten og POLCAM.

Rigspolitiet har oplyst, at de har overført oplysninger fra Crimestat til registret. Der er imidlertid tale om en liste med ældre data, der er overført, og den er derfor ikke opdateret. Politiet har oplyst, at du ikke får en bøde for, at der ligger forkerte oplysninger, når det ikke er oplysninger du selv har indtastet. Politiet opdaterer eller sletter ikke automatisk de oplysninger de selv har lagt ind – uanset om oplysningerne måtte være forkerte. De opfodrer dog til, at man kontrollerer de oplysninger, der allerede er lagt ind, samt retter eller sletter i fornødent omfang.

Dansk Erhverv presser desuden stadigvæk på overfor Rigspolitiet og Justitsministeriet, i håbet om, at der kan skabes en mere brugervenlig løsning.

Læs de to bekendtgørelser om registreringspligt i POLCAM om ikrafttrædelse og om fastsættelse af seneste tidspunkt for registreringspligten.

Læs mere om registreringspligten og POLCAM og registrér dine overvågningskameraer på politiets hjemmeside her.

Læs mere om registreringspligten: Husk at registrere dine overvågningskameraer inden 1. marts 2021 (danskerhverv.dk).

Læs mere om reglerne om TV-overvågning: Bliv klogere på reglerne om TV-overvågning (danskerhverv.dk).

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil