Frihandel skaber vækst
Blandt forskere er der enighed om, at frihandel er positivt og medfører højere velstand for de lande, som praktiserer det. Det kan virksomheder og forbrugerne helt konkret mærke ved, at varer af samme kvalitet bliver billigere som følge af reducerede eller helt fjernede toldsatser. Dansk Erhverv arbejder derfor for flere frihandelsaftaler på verdensplan, og særligt gennem EU.

Frihandel gør os dygtigere
Udover de direkte gevinster ved frihandel i form af reducerede toldsatser, så øger frihandel konkurrencen mellem virksomheder, eftersom de konkurrerer på et globalt - og ikke blot nationalt - marked. Globaliseringen; den øgede konkurrence, billigere transportomkostninger og effektivisering gør virksomheder mere produktive. Det bidrager til at sænke priserne på services og varer, men det øger også udbuddet af de services og varer, som er tilgængelige for både virksomheder og forbrugere. 

Frihandel og ulighed
Personer med lave indkomster opnår de relativt største forbrugsfordele ved frihandel. Det skyldes, at de bruger en relativt større andel af deres indkomst på de services og varer, som falder mest i pris takket være frihandelsaftaler. På verdensplan har frihandel været med til at skabe større lighed mellem grupper med høj og lav indkomst, da mange af verdens fattigste borgere har fået et stort løft i deres indkomster som følge af den øgede handel og globaliseringen generelt. 

Perspektiv 2017 nr. 13 - Tid til at forsvare frihandlen

pdf

Download

Andre relevante fokusområder