Når danske virksomheder vil ud i verden og handle, er kendskabet til markedsforhold, partnere, rammevilkår, krav osv. typisk begrænset. Således er det forbundet med større omkostninger, end tilfældet er på hjemmemarkedet. Derfor er det fornuftigt, at vi i Danmark bruger ressourcer på handelsfremme i offentligt regi. Dansk Erhverv arbejder for, at støtten bruges på den bedst mulige vis set med virksomhedernes øjne. 

Dansk Erhverv har en række konkrete forslag til, hvordan handelsfremmesystemet kan gøres endnu bedre:

  • Støttekroner skal følge virksomhederne
  • Bedre fokus på import og serviceeksport
  • Drop indtjeningskravene for de offentlige aktører for i stedet at fokusere på kvaliteten i servicen.

Dansk Erhverv bakker op om de store erhvervsfremstød med Kongehuset i spidsen. Fremstødene har værdi for virksomhederne og sætter fokus på danske spidskompetencer.

Den danske indsats til trods findes der en række lande, hvor danske handelsfremmeaktører ikke er til stede. Der er også sektorer, hvor den danske indsats ikke slår til. Dansk Erhverv har på denne baggrund indgået et samarbejde med AHK, som er til stede i 90 lande med 130 kontorer og sammenlagt 1.700 eksperter, som hjælper med alt fra etablering over markedsresearch til praktisk hjælp til lønudbetaling. Du kan læse mere herom under ”Rådgivning”.

Læs om betydningen af frihandel for små og mellemstore virksomheder her

Politikpapir - Fremme af vækst via international samhandel

PDF

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Vil du vide mere?

EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil