; ;

Forbrugerinformationen skal moderniseres

Gennemsigtighed og god forbrugerinformation er vigtigt for et velfungerende marked. Men lovgivningen er fuld af oplysningskrav, som forbrugerne skal have skriftligt og/eller mundtligt forud for et køb. Ofte i form af lange juridiske tekster, som selv de stærkeste forbrugere ikke orker at læse. For virksomhederne opleves de mange informationsforpligtelser, som en byrde.

Dansk Erhverv foreslår en række initiativer, for at modernisere forbrugerinformationen:

  • Mere overskuelige aftalebetingelser ved e-handel
  • En troværdig og balanceret offentlig forbrugerinformation
  • Troværdige test
  • Troværdige brugeranmeldelser
  • Retvisende prissammenligninger
  • Indgreb over for prisklausuler
  • Deleøkonomi under ordnede forhold
  • At den danske forbrugerlovgivning - ligesom EU-reglerne - fremadrettet skal tage udgangspunkt i den gennemsnitlige forbruger.
  • At der igangsættes et udredningsarbejde, der kan afdække, hvordan der sikres lødig og afbalanceret forbrugerinformation.
  • At der laves en målrettet indsats for, hvordan de svage forbrugere bedst nås i stedet for at behandle alle forbrugere som svage.

Andre relevante fokusområder