; ;

Fair vilkår for den voksende deleøkonomi

Deleøkonomien har på få år udviklet sig fra et nicheområde til en vigtig del af økonomien. Derfor skal vi tage deleøkonomien alvorligt – både i erhvervslivet og fra politisk side.

På den ene side åbner deleøkonomien for helt nye forretningsmuligheder og forretningsmodeller, der har potentiale til at få international succes. Samtidig kan deleøkonomiske løsninger give gevinster i form af mere effektiv ressourceudnyttelse.

På den anden side rejser deleøkonomien en række spørgsmål, der kræver nye politiske tiltag og svar. Der er behov for større klarhed om, hvilke regler og forhold der gælder, når man indgår i en deleøkonomisk sammenhæng. Og der er brug for politiske tiltag, der kan sikre rimelige og ensartede konkurrencevilkår på tværs af virksomhedstyper på markedet.

Dansk Erhverv mener, at vi skal omfavne deleøkonomien og sikre fair konkurrence. Vi arbejder blandt andet for:

  • Politiske tiltag, der kan sikre, at der svares skat af de indtægter, der genereres i deleøkonomien.
  • Et API-system i skattevæsenet, der gør det praktisk muligt for deleøkonomiske platforme at indberette brugernes indtægter direkte.
  • En generel tilpasning af regler og love, der kan imødekomme digitaliseringen og udviklingen af deleøkonomiske forretningsmodeller.

Læs Dansk Erhvervs analyser af deleøkonomiens udvikling:
Deleøkonomien vokser i 2017
Analysenotat, januar 2017

Potentialet i den digitale økonomi
Perspektiv, juni 2016

Deleøkonomiens vækstpotentiale
Perspektiv, april 2016

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Vil du vide mere om deleøkonomi?