Offentlige indkøb

Det offentlige er en meget vigtig samarbejdspartner for rådgiverbranchen i Danmark. Rådgiverbranchen leverer opgaver til det offentlige for omtrent 13,5 mia. kr. årligt. Rådgivningsvirksomhederne ønsker at styrke det gode samarbejde, der allerede eksisterer i dag. I den forbindelse er der et stort potentiale i en mere effektiv og mindre ressourcekrævende gennemførelse af offentlige udbud.

På agendaen

Rådgivning er ikke en hyldevare. Rådgivning udføres specifikt til det pågældende behov, og derfor arbejder Dansk Erhverv for at skabe bedre udbud af rådgivningsydelser, som netop tager højde for kompleksiteten i de ydelser, som rådgiverne leverer.

Høje transaktionsomkostninger
Når det offentlige sender en rådgivningsopgave i udbud, bruger rådgivningsvirksomhederne rigtig mange ressourcer på at afgive tilbud. Det er ikke blot problematisk for rådgiverbranchen, men det er også et problem for den offentlige sektor. For det kan betyde, at den offentlige sektor går glip af innovative løsninger, fordi rådgivningsvirksomhederne simpelthen afstår fra at afgive tilbud. Det betyder også, at de tilbud, som det offentlige modtager, bliver dyrere end nødvendigt.

”Der er et stort og unødvendigt ressourcespild forbundet med udbud af rådgivningsydelser. Det er ikke blot noget, som vores medlemmer fortæller os, men også noget, der er dokumenteret af Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil.”, siger politisk konsulent Daniel Møller Jensen.

Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS) har tidligere udgivet rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved deltagelse i offentlige udbud”, som understreger problematikken og viser, at rådgivningsvirksomheder har langt højere transaktionsomkostninger end de øvrige brancher.

”De høje omkostninger er et samfundsproblem, fordi det reelt svækker konkurrencen, når rådgivningsvirksomheder afstår fra at byde. Det resulterer også i højere priser, fordi rådgivningsvirksomhederne må lade omkostningerne afspejles i priserne. Og så må vi ikke glemme, at når der udbydes i offentlige udbud, bruger indkøberne meget tid og mange ressourcer på at vurdere tilbuddene”, siger politisk konsulent Daniel Møller Jensen.


FAKTA
Hvad gør det dyrt at give tilbud på en offentlig opgave?
- Opgaverne udbydes gennem offentlige udbud, hvor mange virksomheder byder ind
- Udbudsmaterialets omfang og kompleksitet
- Omfanget af krav til unødvendig dokumentation
- Krav til opgaveløsning allerede i tilbuddet


Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser
Dansk Erhverv arbejder for at sikre mere effektive og mindre ressourcekrævende offentlige indkøb af rådgivningsydelser. Derfor er der udarbejdet en vejledning, som kan bruges, når udbud af rådgivningsydelser skal tilrettelægges.

Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser

pdf

Download

Vi modtager gerne jeres eksempler
I arbejdet med at skabe mere effektive og mindre ressourcekrævende udbud af rådgivningsydelser, har vi brug for jeres hjælp. Derfor må I meget gerne kontakte os og sende eksempler på urimelige udbud. Kontakt venligst politisk konsulent Daniel Møller Jensen, dmj@danskerhverv.dk

.

 

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil