Statens brug af konsulenter til rådgivning

Rådgiverbranchen skaber værdi. Det gælder også i den offentlige sektor. Desværre er private konsulenter ofte udsat for kritik, når de anvendes i det offentlige. Det er de, fordi der udelukkende fokuseres på, hvor mange penge staten bruger på konsulenter. Dansk Erhverv mener, at man i stedet er nødt til at se på den værdi, konsulenternes arbejde tilfører.

På agendaen

Staten købte konsulentydelser for i alt 3,7 mia. kr. i 2016.  Det er en stigning på omtrent 20 procent sammenlignet med 2015, som i høj grad er båret af stigningen i IT-konsulenter. Stigningen skal tilmed ses i lyset af et meget kraftigt fald i 2014, og nu er statens brug af konsulenter tilbage på det niveau, som vi så fra 2010-2013.

Omfattende modernisering
I disse år ser vi en omfattende modernisering af den offentlige sektor, hvor bl.a. digitalisering og nye teknologier vinder indpas. Derfor er det for Dansk Erhverv også helt naturligt, at forbruget af særligt IT-konsulenter er steget.

”Når stigningen primært skyldes stigningen i indkøb af IT-konsulenter, er det et udtryk for, at staten tager opgaven med digitalisering alvorligt. Det kommer i sidste ende borgerne til gavn. Det må også forventes, at der i de kommende år vil være et højt niveau for indkøb af IT-konsulenter. Den offentlige sektor gennemgår i disse år en stor omstilling, og det kræver specialiseret viden.”, siger politisk konsulent Daniel Møller Jensen

Udover IT-konsulenter køber staten også konsulentydelser inden for managementrådgivning. Det er ofte i forbindelse med udarbejdelse af analyser, rapporter, strategi-, proces- og ledelsesudvikling samt generelle effektiviseringer i staten.

Private konsulenter skaber værdi i den offentlige sektor
Staten køber typisk konsulenter til en specifik opgave, hvor den offentlige organisation ikke selv har kompetencer eller ressourcer til specialiseret viden. De kommer med et ”udefra-ind”-perspektiv på opgaven og kan stille de modige, afgørende spørgsmål.

”Rådgivning fra eksterne konsulenter er helt afgørende for den offentlige sektor. Afgørende for at sikre videnspredning og innovation. Og det er der måske mere end på noget andet tidspunkt brug for i disse tider, hvor digitalisering og nye teknologier vinder indpas i også den offentlige sektor.”, siger politisk konsulent Daniel Møller Jensen.

Analysenotat - Fremtidens Rådgiver (november 2017)

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil