Ryd op i afgiftsjunglen

Skatteministeren har sat sig for, at der skal saneres i de danske afgifter, derfor er der blevet nedsat et saneringsudvalg, der har set på op til 20 forskellige afgifter og kommet med forslag til, hvor der skal saneres.

På agendaen

Dansk Erhverv har i flere år arbejdet for at få saneret og afskaffet danske afgifter, som koster meget administrativt besvær, men som giver lille provenu. Saneringsudvalgets afrapportering vil være en oplagt anledning til at få ryddet op i den danske afgiftsjungle. Men fordi udgangspunktet for Saneringsudvalgets arbejde har været, at afskaffelsen af afgifter ikke måtte koste penge, så er der en lang række af de besværlige afgifter, som udvalget enten ikke har set på, eller som man har vurderet ikke kunne afskaffes umiddelbart.

Dansk Erhverv vil arbejde for, at så mange af saneringerne bliver gennemført, samtidig med at man får undersøgt de afgifter, der ikke er blevet nærmere gennemgået. I den forbindelse tænkes særligt på chokoladeafgiften.

Endelig bør man med Saneringsudvalget i hånden årligt afsætte penge på finansloven til at rydde op i regeljunglen ved at fjerne nogle af de afgifter, der giver et mindre provenu, men som giver meget besvær. Her tænkes bl.a. på kaffeafgiften, svulmningsafgiften, afgiften på guf og reglerne i chokoladeafgiftsloven.

Skatteministeriet: Ny rapport giver fagligt grundlag for sanering i punktafgifter

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Souschef pol-analyse og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil