; ;

Seneste nyt

Seneste nyt - Transport

Læs flere nyheder her

Transport – en forudsætning for vækst

En høj mobilitet i samfundet er fundamentet for erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne og for vores samfund som helhed. Transport er nødvendig, både når der skal varer på hylderne i butikkerne, når affaldet skal hentes, og når vi skal til og fra arbejde, besøge venner og dyrke vore fritidsinteresser. Derfor er transportbranchen i et vigtigt tandhjul i samfundet.

Dansk Erhverv arbejder for at sikre vækst og udvikling i transport- og logistikerhvervet og for at udvikle vores infrastruktur.

Ny teknologi kan løse en række af udfordringerne i den danske infrastruktur og øge produktiviteten både i transport- og logistiksektoren og i hele samfundet.

Derfor arbejder vi for lovgivning, der styrker mobiliteten og mindsker trængslen. Det gælder blandt andet fremme af intelligente trafikløsninger, forbedring af den kollektive trafik, bedre adgang for droner og indfasning af alternative energiformer og ny teknologi i bilerne.

Samtidig arbejder vi for at begrænse hæmmende regulering såsom forbudszoner og kørselsafgifter, der fordyrer transporten og svækker danske virksomheders konkurrenceevne.

Følg os på LinkedIn: Dansk Erhverv - Logistik og Transport

På agendaen lige nu