; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Det offentlige skal mere i dialog med markedet

På trods af en fordobling i det offentliges brug af såkaldt fleksible udbud, udgør udbudsformen fortsat mindre end 7 pct. af det samlede udbud. Alt for lidt, mener Dansk Erhverv.

Nyhed

Det offentlige efterlyste i årevis mere fleksible udbudsregler, der gav mulighed for at gå i dialog med markedet og dermed sikre, at man modtager de bedste tilbud. To år efter den nye udbudslov trådte i kraft, er det fortsat kun meget få offentlige indkøbere, der benytter sig af de fleksible udbudsformer.

”De bedste tilbud handler både om pris og kvalitet – og især om, at tilbuddene er skræddersyet til det, det offentlige rent faktisk har brug for. Med den nye udbudslov blev der skabt klare regler for, hvordan virksomheder og det offentlige kan indgå en dialog i forbindelse med et udbud, og så er det da ærgerligt, at det offentlige stort set ikke benytter sig af muligheden,” siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

”De fleksible udbud giver det offentlige en helt unik mulighed for at samarbejde med de private leverandører om at skabe de bedste og mest konkurrencedygtige udbud. Så selvom det selvfølgelig er positivt, at vi har set en fordobling af brugen af fleksible udbud til 6,4 pct., så er der altså helt klart et uudnyttet potentiale i denne mulighed,” siger Morten Jung.

Også hos rådgivningsvirksomheden Deloitte, der leverer kompleks rådgivning til den offentlige sektor, ser man et stort potentiale i de fleksible udbudsformer. 

”Det kan være meget svært på forhånd at specificere helt konkret, hvad behovet er. Dialog giver mulighed for en langt mere målrettet rådgivning og leverance, og det nedbringer transaktionsomkostningerne på begge sider. Desuden oplever vi i flere og flere projekter, at en mere agil tilgang baseret på co-creation virkelig giver værdi og skaber nye løsninger”, siger Ulrik Bro Müller, der er partner i Deloitte.

Analysen er udarbejdet på baggrund af tal fra Udbudsvagten A/S. 

Fleksible udbudsformer bruges for lidt

pdf

Download

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil