; ;
Gemt

Sådan får du tilskud til voksenlærlinge

Det er muligt at få tilskud til ansættelse af voksenlærlinge over 25 år. Lærlinge som allerede har en uddannelse kan ikke benytte tilskudsordningen, medmindre de har været ledige i en længere periode.

Nyhed

Reglerne for tilskud til voksenlærlinge blev senest justeret med virkning fra den 1. marts 2017 som en del af udmøntning af trepartsaftalen i 2016, men giver fortsat betydelig forvirring og usikkerhed hos en række medlemsvirksomheder. Reglerne gennemgås herunder.

Reglerne i hovedtræk

Hvad er en voksenelev?
En voksenlærling er en voksen, der er fyldt 25 år ved erhvervsuddannelsens påbegyndelse, altså når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt. Denne bestemmelse står i modsætning til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) udbetaling af lønrefusion ved skoleophold, og visse overenskomster, hvor skæringsdatoen for om eleven/lærlingen er over eller under 25 år er ved uddannelsesaftalens påbegyndelse.

Voksenlærlingeordningen er målrettet ledige og ufaglærte beskæftigede. Et voksenerhvervsuddannelsesforløb indledes altid med en vurdering af elevens praktiske og teoretiske kompetencer. Vurderingen foretages af en erhvervsskole.

Hvornår gives der løntilskud?
Der gives løntilskud til arbejdsgiver i de perioder, hvor voksenlærlingen er i praktik i virksomheden. I de perioder, hvor voksenlærlingen er på skoleophold, kan arbejdsgiveren modtage lønrefusion fra AUB. I 2018 yder AUB lønrefusion på 5.100 kr. pr. skoleuge.

Hvilket beløb er løntilskuddet på?
Tilskuddet til at have en voksenlærling er på enten 30 kr. i timen eller 40 kr. i timen. Om tilskuddet er 30 kr. eller 40 kr. timen afhænger af, hvor lang tid personen, som skal ansættes som voksenlærling, har været ledig og hvilken uddannelsesbaggrund personen har. Typisk vil virksomheden finde egnede kandidater, som voksenlærling, der oftest ikke kan komme i betragtning til tilskud.

Hvornår gives der ikke løntilskud?
Der gives ikke løntilskud til virksomheden, hvis voksenlærlingen er faglært og beskæftiget uanset om uddannelsen er forældet. Der gives heller ikke tilskud hvis personen har været ledig i under 12 måneder og har en faglært uddannelse, som ikke er forældet. Hvis personen har en forældet faglært uddannelse, men har været ledig i under 2 måneder gives der heller ikke løntilskud. Der gives heller ikke tilskud, hvis personen har været ledig i under 6 måneder og har en faglært uddannelse, men vælger en ny uddannelse, som optræder på regionernes positivliste.

Løntilskud på 40 kr.
For følgende personer kan der opnås et løntilskud på 40 kr. i timen:

 • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
 • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst to måneders ledighed ved grundforløbets start.
 • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

Som noget nyt kan faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet og som har mindst 6 måneders ledighed, ved start på grundforløbet også få løntilskud på 40 kr. i timen i praktikperioder under hele uddannelsens varighed. Kravet er dog, at den nye uddannelse optræder på regionernes positivliste.

Løntilskud på 30 kr.
For følgende personer kan der opnås et løntilskud på 30 kr. i timen:

 • Ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed.
 • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

Løntilskuddet på 30 kr. i timen ydes i de første to år af praktiktiden.

Det betyder, at tilskudsperioden på 2 år tæller fra det tidspunkt, hvor uddannelsen blev påbegyndt. Dvs. indgår man en uddannelsesaftale med en lærling, der har gennemført grundforløbet og fx været 3 måneder i skolepraktik/hos anden arbejdsgiver – så kan der kun ydes tilskud i 1 år og 9 måneder.

Og uddannelsen, der gives voksenlærlingetilskud til, skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten).

Voksenlærlingelisten
Behovet for arbejdskraft varierer fra region til region. Derfor er der udarbejdet en voksenlærlingeliste, af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Beskæftigelsesministeriet opdaterer listen to gange om året, og den findes på de regionale arbejdsmarkedsråds hjemmeside, som der er linket til herunder

For at komme i betragtning til løntilskud på enten 30 eller 40 kr. skal voksenlærlingen som minimum have den overenskomstmæssige mindsteløn for ikke-faglærte i branchen under hele uddannelsen – både under skoleophold og i praktikperioder.

Sådan gør du som virksomhed

 • Du skal som udgangspunkt være godkendt til at uddanne elever/lærlinge. Hvis du er i tvivl om du er godkendt til at tage en elev/lærling inden for det pågældende område, skal du kontakte den nærmeste erhvervsskole eller Dansk Erhverv. Her kan du få hjælp til at få afdækket om du er godkendt til at uddanne elever/lærlinge, eller hvad der skal til for at få din virksomhed godkendt som praktiksted.
 • Du skal herefter kontakte den nærmeste erhvervsskole for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
 • Du beder den mulige voksenlærling kontakte det lokale jobcenter i kommunen hvor virksomheden er hjemhørende med henblik på, at få en skriftlig erklæring på, at han/hun er berettiget til tilskud, tilskuddets størrelse og hvor længe, der kan gives tilskud. Få et hurtigt overblik her
 • Der skal bruges et ansøgningsskema, til godkendelse af aftalen. Ansøgningsskemaet kan hentes på det lokale jobcenter eller du kan også hente det her: Ansøgningsskema til godkendelse af aftale
 • Indgåelse af uddannelsesaftale med den pågældende. Her kan du få hjælp af nærmeste erhvervsskole.
 • Inden for en måned efter at voksenlærlingen er påbegyndt sin uddannelse skal ansøgningsskema retur til jobcenter. Ellers vil aftalen ikke være gyldig.
 • Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for at få tilsendt ansøgningsskema til lønrefusion eller hent det her: Ansøgningsskema til lønrefusion

Læs mere om voksenlærlingeordningen herunder, eller kontakt i Dansk Erhverv.