; ;

Voksenelev

Læs om, hvilke regler der gælder for ansættelse af voksenelever, herunder om muligheden for at få tilskud fra jobcenteret.

Guide

Hvad er en voksenelev?

En voksenelev er en elev, der påbegynder sin erhvervsuddannelse efter at være fyldt 25 år. Erhvervsuddannelse for voksne tilrettelægges ud fra den voksne elevs eventuelle erhvervserfaring samt tidligere uddannelse.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er rettet mod unge over 25 år. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor eleven opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af den pågældendes eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er med afsæt heri, at det besluttes, hvordan uddannelsesforløbet konkret skal tilrettelægges, og hvor lang tid forløbet skal vare.

Andre relaterede guides i temaet