; ;

Sådan søger og ansætter du elever

Overvejer du at ansætte en elev i din virksomhed og er det første gang, kan du i denne guide læse mere om, hvor og hvordan du søger den rette elev.

Guide

Hvorfor ansætte en elev?

Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft inden for en kort årrække. For at kunne forblive konkurrencedygtig på et arbejdsmarked, som er i hastig udvikling, er det vigtigt for virksomheder at have velkvalificerede medarbejdere, som kan sikre vækst og fremgang. Det er her, den faglærte arbejdskraft kan gøre en forskel. 

Den rigtige elev i det rigtige job vil kunne bidrage med opdateret viden, ny inspiration, opbygning af nye relationer og en masse gå-på-mod. Alt sammen vigtige parametre for at skabe vækst og udvikling i din virksomhed.

Udover at være en god investering i fremtidens medarbejdere er der også en række økonomiske fordele forbundet med at ansætte elever. Efter endt læretid vil din virksomhed råde over en ny og færdiguddannet medarbejder, der har indgående kendskab til forholdene i netop din virksomhed og hos kunderne. Dette vil være en indirekte besparelse for din virksomhed, idet du ikke skal ud og bruge penge og tid på at rekruttering og introduktion på ny.

Med trepartsaftalen fra august 2016 er det bestemt, at alle virksomheder i Danmark skal bidrage til at oprette i alt 8.000-10.000 nye praktikpladser. Det kan stille krav til dig som arbejdsgiver om at være mere aktiv i din søgen efter elever.

Læs mere herom i guidenNyt læreplads-AUB og bonusordninger” 

Neden for kan du læse mere om, hvordan du kan bidrage til at skabe flere lærepladser, og hvad du skal gøre for at få en eller flere elever.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet