; ;

Elevløn

Elever og lærlinge skal aflønnes i henhold til en kollektiv overenskomst. Her kan du læse om elevløn, og hvordan lærlinge og elever skal indplaceres på lønsatserne. Din virksomhed skal følge uddannelsesområdets overenskomst, også selvom din virksomhed ikke har tiltrådt overenskomsten.

Guide

Uddannelsesoverenskomsten

Elever har som minimum ret til den løn, der fremgår af den overenskomst, der gælder for uddannelsesområdet (”uddannelsesoverenskomsten”). Det gælder også, selvom virksomheden ikke i forvejen er omfattet af en overenskomst, eller selvom virksomheden er omfattet af en anden overenskomst end uddannelsesoverenskomsten.

For eksempel er uddannelsesoverenskomsten på butiksområdet ”Landsoverenskomst for butikker” indgået mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, i daglig tale kaldet "Butiksoverenskomsten". På kontor- og lagerområdet er en af uddannelsesoverenskomsterne ”Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service” indgået mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, i daglig tale kaldet "Funktionæroverenskomsten".

Andre relaterede guides i temaet