; ;

Læreplads-AUB og elevtilskud

Læreplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der har mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder. Ordningen betyder, at virksomheden modtager et elevtilskud, hvis I opfylder jeres mål for elevpoint. Elevtilskuddet erstatter tidligere bonusordninger. I skal stadig betale et bidrag, hvis I ikke når jeres mål. Læs hvad læreplads-AUB og elevtilskuddet betyder for din virksomhed, og hvordan du kommer i gang med at ansætte elever.

Guide

Hvad er Læreplads-AUB?

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, som skal sikre virksomheder adgang til tilstrækkelig og kvalificeret faglært arbejdskraft. 

Aftalens målsætning er, at arbejdsgiverne skal oprette 8.000-10.000 praktikpladser mere om året, så det bliver mere attraktivt for unge at gennemføre en erhvervsuddannelse. Med aftalen opnår virksomheder, der opfylder deres mål for elevpoint, et elevtilskud. Virksomheder, der ikke bidrager tilstrækkeligt til at uddanne elever, skal i stedet betale et ekstra bidrag på 27.000 kr. pr. helårselev, den mangler til praktikplads-AUB.

Kontakt

Andre relaterede guides i temaet