; ;

Prøvetid og ophævelse af uddannelsesaftale

Læs mere om reglerne omkring prøvetid og ophævelse af en uddannelsesaftale.

Guide

Prøvetid

De tre første måneder af uddannelsesforløbet er prøvetid. Du og din elev får i løbet af en tre måneders prøvetid et godt grundlag for at vurdere, om uddannelsesforholdet skal fortsætte eller ophøre inden prøvetidens udløb. Prøvetiden indebærer, at både eleven og virksomheden uden varsel kan hæve uddannelsesaftalen.

Eventuelle skoleperioder i de første tre måneder eller sygdom af længere varighed end en måned medregnes ikke som prøvetid. Hvis prøvetiden forlænges, eksempelvis fordi skolegang er begyndt i prøvetiden, skal virksomheden skriftligt meddele eleven, hvornår prøvetiden ophører.

Introduktion
Når en elev skal påbegynde sit uddannelsesforløb i din virksomhed, er det en god idé at udarbejde et introduktionsforløb, så eleven føler sig velkommen fra første dag. Sørg fx for, at eleven ved, hvem eleven skal kontakte første dag, og at kollegaerne er forberedt på den nye medarbejder.

Et introduktionsforløb giver eleven et godt indblik i virksomhedens forskellige funktioner.

Andre relaterede guides i temaet