; ;

Uddannelsesaftalen

Når du har fundet den rette elev, skal du udarbejde en skriftlig uddannelsesaftale. Se her, hvordan den skal udformes.

Guide

Hvad skal uddannelsesaftalen oplyse om?

Til uddannelsesaftalen anvendes en særlig aftaleformular, som kan hentes på den lokale erhvervsskole eller Undervisningsministeriets hjemmeside. Der kan du også finde en vejledning om, hvordan du udfylder uddannelsesaftalen.

Når uddannelsesaftalen er udfyldt, underskrives den af eleven og virksomheden og indsendes til den erhvervsskole, hvor eleven skal følge undervisningen i praktiktiden. Det er muligt at indsende uddannelsesaftalen elektronisk. Det er vigtigt, at uddannelsesaftalen er udfyldt og indsendt, før uddannelsen begynder. I modsat fald risikerer du, at du ikke kan opnå refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) fra uddannelsens starttidspunkt.

Andre relaterede guides i temaet