; ;

Plan for oplæring og elevsamtaler

Læs mere om planer for oplæring og løbende opfølgningssamtaler, som tilsammen udgør de redskaber, der kan være med til at sikre, at eleven gennemgår et veltilrettelagt praktikforløb.

Guide

Hvad er en planer for oplæring?

En plan for oplæring er et nyttigt redskab til at tilrettelægge elevens praktikforløb. Den er blandt andet med til at sikre, at eleven når de fastsatte mål for uddannelsen og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og praktikforløb. Det anbefales, at der udarbejdes en praktikplan, inden eleven begynder i praktikforløbet, og at den gennemgås med eleven i elevens første ansættelsestid.

Planen for oplæring bør indeholde en opsummering af uddannelsesmålene for eleven og er generelt et godt værktøj i forhold til at afstemme forventninger, der vedrører elevtiden.

Planen for oplæring kan desuden være en god guideline for dig som arbejdsgiver, så det bliver nemt at holde styr på elevens uddannelsesforløb og læring.

Det faglige udvalg inden for de forskellige uddannelser har som oftest udarbejdet vejledende eksempler på planer for oplæring, der er målrettet den enkelte erhvervsuddannelse. Læs mere herom på udvalgenes hjemmesider.

Læs mere på Uddannelsesnævnets hjemmeside eller Transporterhvervets hjemmeside.

Andre relaterede guides i temaet