; ;

Godkendelse som lærested

Hvordan søger du om godkendelse som lærested? Hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, når du skal i gang med at ansætte din første elev?

Guide

Ansøgning om godkendelse – sådan gør du

For at blive godkendt som lærested skal du rette henvendelse til den lokale erhvervsskole eller til det faglige udvalg for den pågældende uddannelse.

Skolen kan vejlede og oplyse om regler forbundet med en godkendelse som lærested og nærmere om hvad ligger i en sådan godkendelse. Skolen vil udlevere et ansøgningsskema, som du som arbejdsgiver skal udfylde og returnere til erhvervsskolen.

Andre relaterede guides i temaet