Gemt

Fødevarekontakt: Nyt om bispenol A og rustfrit stål

Reglerne for bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer er nu harmoniseret i EU, og det nationale forbud vil blive ophævet. Samtidig har Fødevarestyrelsen offentliggjort nye retningslinjer for fødevarekontaktmaterialer af rustfrit stål.

Nyhed

DANSK ERHVERV | FØDEVARER - 27. SEPTEMBER 2018

Ændrede EU regler for bisphenol A
EU Kommissionen har i september 2018 publiceret en ny forordning vedr. anvendelsen af bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer. Dette er sket ved forordning 2018/213 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår anvendelsen af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer.

De nye EU-regler for bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer indeholder bl.a. en markant reduktion af migrationsgrænsen for bisphenol A i plast samt et totalforbud mod afsmitning af stoffet fra emballage, der indeholder babymad. Du kan læse mere om ændringerne i Dansk Erhvervs tidligere nyhed om strengere EU regler for bisphenol A

Danmark har allerede i en årrække haft et nationalt forbud mod bisphenol A i alle fødevarekontaktmaterialer til børn op til 3 år, fx sutteflasker, tudkopper samt emballage til mad specifikt beregnet til spæd- og småbørn, som fx babymad på glas og i dåser. Fødevarestyrelsen har orienteret Dansk Erhverv om at de som følge af EU harmoniseringen på området, vil ophæve det nationale forbud mod bisphenol A i bekendtgørelsen om fødevarekontaktmaterialer § 7, stk. 3.

Nye retningslinjer for fødevarekontaktmaterialer af rustfrit stål
Rustfrit stål består typisk af jern, krom og nikkel. Fødevarekontaktmaterialer af rustfrit stål er udbredt i danske fødevarevirksomheder, særligt som en del af produktionsudstyr, oplagringstanke og andre overflader, som fx arbejdsborde, der kommer i kontakt med fødevarer.

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Staalcentrum og Dansk Industri udarbejdet retningslinjer for fødevarekontaktmaterialer af stål, som gennemgår reglerne på området, krav til dokumentation, og som giver et overblik over de mest udbredte typer.

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent