Gemt

Tæt på: Forbud mod Geoblocking træder i kraft december2018

06. september 2018

Geoblocking-reglerne betyder, at virksomheder ikke må nægte at sælge til kunder fra andre EU-lande. De må heller ikke omdirigere kunder til en anden udgave af deres hjemmeside eller have andre vilkår eller betingelser, når de sælger til kunder fra andre EU-lande. Reglerne træder i kraft d. 3 december 2018 og har betydning for danske virksomheder.

Hvem gælder reglerne for?

Reglerne gælder for alle virksomheder, der driver onlinesalg til forbrugere og til erhvervsdrivende slutbrugere. Nogle af reglerne gælder også for offlinesalg.

Hvad er Geoblocking?

Hvis virksomheder forskelsbehandler mulige kunder fra andre EU-lande på grund af deres nationalitet, bopæl eller hjemsted, geoblocker de. Det er ulovligt, når de nye regler træder i kraft.

Konkret betyder det, at det eksempelvis er ulovligt at blokere eller omdirigere kunder til en anden webside på grund af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted. Man må heller ikke tilbyde EU-borgere andre betingelser for køb, end de betingelser, der gælder for lokale kunders køb. Det er også imod reglerne ikke at tage imod betalingskort udstedt i et bestemt land.

Kort gennemgang af reglerne

Du kan ikke nægte adgang til din side eller omdirigere kunder

Efter forordningen må du ikke nægte en forbruger i et andet EU-land at tilgå din webside eller app for at se dine tilbud. Du må heller ikke omdirigere en kunde, der kommer ind på én version af din side til en anden version af din side, medmindre kunden giver samtykke til det.

Kodeordet er: ”Shop as a local”

Kunder fra andre EU-lande skal have mulighed for at købe på samme vilkår som dine lokale (nationale) kunder i disse fire situationer:

  1. Varer: Når du sælger varer, kan du ikke nægte en forbruger eller virksomhed fra et andet EU-land at købe dine varer eller tilbyde dem at købe på andre vilkår på grund af kundens nationalitet, bopæl eller etableringssted. Du har derimod ikke pligt til at levere varerne til dem, hvis de bor i et land, du ikke tilbyder levering til. 
  1. Digitale tjenesteydelser: Når du sælger digitale ydelser som fx cloudtjenester, datalagring, webhosting og firewalls, må du ikke forskelsbehandle – fx have forskellige vilkår - på grund af kundens nationalitet, bopæl eller etableringssted. Se hvilke tjenester, der er undtaget fra reglerne. [1] 
  1. Tjenesteydelser, der leveres dér, hvor du driver din virksomhed: Det kan fx være hotelophold, sportsbegivenheder, biludlejning og billetter til musikfestivaler og forlystelsesparker. Her må du ikke anvende andre vilkår for kunder fra andre EU-lande under henvisning til deres nationalitet, bopæl eller hjemsted.  
  1. Betalingsmidler: Hvis du modtager et bestemt betalingsmiddel – fx et Mastercard – må du ikke anvende forskellige betingelser for modtagelse af Mastercard på grund af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted, betalingskontoens placering i EU, betalingstjenesteyderens hjemsted eller betalingsinstrumentets udstedelsessted.[2] 

 

[1] Tjenesteydelser, der ikke er omfattet af Geoblocking forordningen

Tjenesteydelser, hvor den vigtigste funktion er at give adgang til eller mulighed for brug af ophavsretligt beskyttet indhold eller salg af ophavsretligt beskyttede værker i ikkefysisk form, f.eks. musikstreamingtjenester, e-bøger, onlinespil og software, er ikke omfattet af forordningens anvendelsesområde. Andre tjenesteydelser som f.eks. finansielle og audiovisuelle ydelser, transport, sundhedspleje og sociale ydelser er heller ikke omfattet. 

[2] Altså modtager du Master- eller Visa-kort, skal du tage imod sådanne kort, uanset hvor kunden bor eller hvor kortet er udstedt. (Dette er dog under forudsætning af, at 1) Betalingen foretages via en elektronisk transaktion i form at pengeoverførsel, direkte debitering eller et kortbaseret betalingsinstrument af samme betalingsvaremærke og -kategori, 2) Betalingen sker i en valuta, som du accepterer, og 3) Autentifikationskravene i direktiv 2015/2366 er opfyldt.)

Artiklen blev oprindeligt publiceret på fdih.dk

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent