; ;
Gemt

Kæmpebøder til Nike og Hello Kitty

Efter et par års undersøgelser, har EU-Kommissionen givet bøder på mellem 40 og 90 millioner kroner til Nike og Sanrio (der står for bl.a. Hello Kitty). Virksomhedernes ulovlige konkurrencebegrænsende adfærd har betydet mindre udvalg for forbrugerne og højere priser på de omfattede produkter, heriblandt fodboldmerchandise.

Nyhed

Dansk Erhverv | Erhvervsjura - 21. august 2019

EU Kommissionen indledte i juni 2017 undersøgelser af, hvorvidt henholdsvis Nike, Sanrio og Universal Studios havde foranlediget en opdeling af det indre marked, ved gennem ulovlig konkurrencebegrænsende adfærd at have forhindret aftalepartnere i at sælge licenseret merchandise på tværs af EU’s grænser.

Kommissionen har indenfor de seneste 5 måneder truffet afgørelse i to af de tre sager, resulterende i millionbøder til både Nike og Sanrio. Resultatet af Kommissionens undersøgelse af Universal Studio er endnu ikke offentliggjort.

Nike afgørelse – bøde på EUR 12.555.000

Det fremgår af Kommissionens afgørelse fra marts måned, at Kommissionen fandt en række eksempler på, at Nike i en periode på 13 år (1 juli 2004 til 27. oktober 2017) havde begrænset både det grænseoverskridende salg af fodboldmerchandise i hele EØS. Salget foregik som regel via traditionelt salg gennem distributører(licenstagere) til butikker - såvel fysiske butikker som e-handel.

Undersøgelsen vedrørende Nike omhandlede primært følgende typer af begrænsende praksis:

 

(i)     Direkte tiltag, der begrænsede distributørernes salg uden for det tildelte område. eksempelvis forbud mod ikke blot aktivt men også passivt salg uden for det tildelte område. Forbud mod passivt salg skaber vandtætte skodder mellem markeder, hvilket er forbudt ifølge EU´s konkurrenceregler.

(ii)   Forpligtelser til at henvise forespørgsler og videregive ordrer vedrørende salg uden for det tildelte område til Nike; 

(iii) Klausuler om tilbagebetaling af royalties og indtægter stammende fra salg uden for det tildelte område; og klausuler om dobbelt royaltybetaling for salg uden for det tildelte område;

(iv)  Indirekte tiltag til begrænsning af distributørernes salg uden for det tildelte område, herunder trusler om opsigelse af aftalerne med distributørerne, der sælger uden for deres tildelte områder;

(v)   Begrænsende praksis gennemført over for licensdistributører for at tvinge dem til kun at arbejde inden for det tildelte område og håndhæve restriktionerne over for butikkerne på vegne af Nike; samt

(vi)  Forpligtelse for distributørerne til at videreføre begrænsningerne vedrørende salg uden for det tildelte område udmøntet i forskellige typer praksis, herunder lejlighedsvist forbud mod licenstagernes salg til tredjeparter, der uden for det tildelte område sælger Nikes samarbejdsklubbers merchandise på licens.

EU-kommissionens konklusion om Nike
Kommissionen konkluderede i dets afgørelse, at Nike’s konkurrencebegrænsende adfærd havde bidraget til en opdeling af det indre marked, hvilket havde resulteret i et mindre udvalg for forbrugerne og højere priser på de omfattede produkter, heriblandt fodboldmerchandise fra FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter Milan og AS Roma samt fodboldmerchandise fra det franske fodboldforbund.

Idet Kommissionen fandt, at overtrædelsen var begået forsætligt eller i det mindste uagtsomt, blev Nike pålagt en bøde. Bøden blev dog nedsat med 40% - i overensstemmelse med Kommissionens 2006-guidelines – idet Nike samarbejdede med Kommissionen som led i undersøgelsen. Nike ender derfor med en bøde på EUR 12.555.000.

Sanrio afgørelse – bøde på EUR 6.222.000

Den anden i rækken af afgørelser blev offentliggjort den 9. juli 2019 og omhandlede Kommissionens undersøgelse af Sanrio Company Ltd., der bl.a. har rettighederne til Hello Kitty.

Kommissionen konkluderede i dets afgørelse, at Sanrio havde udvist konkurrencebegrænsende adfærd, der havde bidraget til en opdeling af det indre marked, mindre udvalg og højere priser. Det fremgår af Kommissionens pressemeddelelse, at der i denne sag dog ”kun” var tale om en periode på 11 år (1. januar 2008 til 21. december 2018) og primært to typer af konkurrencebegrænsende adfærd;

Sanrios to typer af konkurrencebegrænsende adfærd:

(i)   Direkte tiltag, der begrænser licenstagernes salg uden for det tildelte område, eksempelvis forbud mod passivt og aktivt salg uden for det tildelte område; forpligtelser til at henvise forespørgsler og videregive ordrer vedrørende salg uden for det tildelte område til Sanrio og begrænsninger på sproget anvendt på merchandise produkterne;

(ii) Indirekte tiltag til begrænsning af licenstagernes salg uden for det tildelte område, herunder gennemførsel af audits og manglende forlængelse af aftaler, hvis licenstagerne ikke respekterede bestemmelserne om salg udenfor det tildelte område.

 

Under hensyn til at Sanrio havde samarbejdet med Kommissionens undersøgelse, blev Sanrio’s bøde nedsat med 40%, og Sanrio endte derfor med en bøde på EUR 6.222.000.

Generelt

Det bemærkes, at leverandørens begrænsninger i distributørernes aktive salg – d.v.s. aktiv markedsføring - uden for deres område som regel er tilladt. Det er forbuddet mod et generelt salg udenfor området der er problemet, da dette skaber vandtætte skodder mellem markeder og forhindrer parallelimport. Evt. spørgsmål kan rettes til Erhvervsjuristerne i Dansk Erhverv.

Læs mere:

Kommissionens pressemeddelelse vedr. Sanrio (9. juli 2019) 
Kommissions pressemeddelelse vedr. Nike (25. marts 2019)
Kommissionens pressemeddelelse vedr. indledning af undersøgelse
Kommissionens guidelines for fastsættelse af bøder

Kontakt

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil