; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Behov for fokus på CSR og Verdensmål i SMV’er

Danmark er helt i top, når det kommer til at implementere FNs Verdensmål. I hvert fald når det gælder virksomheder med flere end 250 ansatte, hvor næsten 85 pct. i større eller mindre grad beskæftiger sig med verdensmålene. Men det ser anderledes ud for de mere end 95 pct. af danske virksomheder, som hører til i SMV-kategorien. Derfor er det vigtigt, at sætte fokus på netop denne gruppe af virksomheder, mener Dansk Erhverv.

Nyhed

Danmark rangerer som nr. 2 blandt FN-landene, når det kommer til at implementere FNs Verdensmål. Det viser en opgørelse ifølge Finansministeriet. Men det tegner et skævt billede, mener Malene Thiele, CSR-chef i Dansk Erhverv.

”Mere end 95 pct. af virksomhederne i Danmark er små eller mellemstore virksomheder, og i denne gruppe er det ifølge en analyse fra Dansk Erhverv kun 35 pct. af de adspurgte virksomheder, som har et kvalificeret kendskab til FN’s Verdensmål, og på tværs af størrelse er det 54 pct., som angiver, at de arbejder med CSR,” siger hun og fortsætter:

”Det giver rigtig god mening af to årsager. Den ene er en ressource betragtning – des mindre virksomhed, des færre ressourcer til at arbejde strategisk med CSR og FN’s Verdensmål. Den anden er, at størsteparten af kommunikationen om verdensmålene frem til i dag har haft de største virksomheder og eksportmuligheder som omdrejningspunkt. Og det er der jo gode grunde til, men det afskærer desværre også mange danske virksomheder fra at tage del i dagsordenen,” siger hun.

”I Dansk Erhverv hæfter vi os ved, at to tredjedele af virksomhederne tilkendegiver at de allerede arbejder med verdensmålene igennem deres kerneforretning, når de præsenteres for målene. Derfor er der et konkret behov for at fokusere på, hvordan et mere strategisk arbejde med CSR og verdensmål kan give værdi – også for de små og mellemstore virksomheder,” siger Malene Thiele. 

Ifølge Dansk Erhvervs analyse angiver hele 56 pct. af de virksomheder, som oplyser, at de ikke arbejder med verdensmålene, at det er fordi, de ikke mener, det er relevant for deres virksomhed, når virksomheden primært har et nationalt fokus. Det understreger ifølge Malene Thiele, at der er et stort behov for at formidle, hvad verdensmålene betyder for organisationer og virksomheder, der opererer i Danmark eller på vores nærmarkeder.

”Verdensmålene er ikke noget, man kun kan arbejde med, hvis man er en stor, international virksomhed. Et fokus på ligestilling eller på miljø og klima lokalt i Danmark kan sagtens bidrage overordnet set til verdensmålene. Derfor er det ærgerligt, når danske virksomheder ikke tror, at verdensmålene er relevante for dem, fordi de udelukkende opererer i Danmark. Den opfattelse skal vi have ændret på, for forbrugerbevidstheden vokser markant i disse år, og det bliver vigtigere og vigtigere for virksomhedernes succes og vækst at vise, at de også tager et samfundsansvar,” siger Malene Thiele.

Læs mere om danske virksomheders arbejde med CSR og FNs Verdensmål i Dansk Erhvervs analyse her.