; ;
Gemt

Vi skal udfordre os selv med partnerskaber

Der er behov for partnerskaber, hvis vi skal opnå verdensmålene. Kaspar Bro Larsen, Senior Business Engagement & Innovation Advisor hos Røde Kors giver sit syn på tværsektorielle partnerskaber og strategisk CSR.

Nyhed

DANSK ERHVERV | CSR - 21. FEBRUAR 2019

Hvorfor er der brug for partnerskaber?
Flere mennesker end nogensinde før er på flugt, og verden står over for betydelige udfordringer i form af væbnede konflikter, fattigdom og naturkatastrofer, der stadig bliver mere og mere uforudsigelige og ekstreme. Der er ikke brug for mere ’business as usual’, der er brug for nye former for innovative partnerskaber og samarbejder for at skabe nye løsninger. Og der er brug for kritiske - men kærlige – venner, der kan skubbe fx de humanitære organisationer i den rigtige retning og gribe de muligheder, som ny teknologi og nye organisationsformer tilbyder i krydsfeltet mellem forretning og humanitært arbejde.

Hvad er potentialet i tværsektorielle partnerskaber?
Et partnerskab kan skabe værdi inden for overordnet purpose, kunde- og medarbejderengagement, sparring på risici i værdikæden og adgang til lokale slutbrugere og beslutningstagere. For otte ud af ti danskere gør det fx en forskel, at en virksomhed tager del i humanitært arbejde. Og studier viser, at 83 pct. af danskerne stoler mere på virksomheder, der tager et socialt ansvar. Men ingen partnerskaber er jo ens. Det kan jo handle om alt fra nye produkter til nye forretningsmodeller og finansielle instrumenter som f.eks. katastrofe obligationer. FN’s verdensmål udgør en fantastisk platform til at finde sammen med utraditionelle partnere og engagere sig fælles i udviklingen af nye løsninger.

Hvordan gør man?
For at blive klogere på hvordan man bedst muligt kan bedrive partnerskaber på tværs af sektorer, tog Røde Kors i 2014 initiativ til at udvikle nogle retningslinjer for tværsektorielle partnerskaber sammen med en bred vifte af virksomheder og organisationer i Danmark. Værktøjskassen er tilgængelig for alle, der arbejder med området via www.theguideline.dk. Her er der adgang til både konkrete erfaringer og praktiske værktøjer og skabeloner om alt fra udvikling af en business case til kommunikation og risikostyring.

Det er dog vigtigt at huske på, at partnerskaber tager tid, hvis partnerskaberne skal skabe en reel impact. Det er ikke nødvendigvis nemt. Man kan sige, at hvis du skal gå hurtigt, så gå alene. Hvis du skal gå langt, så gå sammen. Og selvom det måske lyder klicheagtigt, så er det faktisk meget rammende for arbejdet med verdensmålene.