Gemt

Bekymrende rapport på handicapområdet

Ankestyrelsen har nu offentliggjort en længe ventet praksisundersøgelse – hvordan ser det egentlig ud med kommunernes administration af den ordning, der skaber grundlaget for et mere selvstændigt liv for mennesker med handicap. Det er bekymrende læsning, mener Dansk Erhverv.

Nyhed

DANSK ERHVERV | SUNDHED OG VELFÆRD - 12. MARTS 2019

Ankestyrelsen har nu offentliggjort en længe ventet praksisundersøgelse – hvordan ser det egentlig ud med kommunernes administration af den ordning, der skaber grundlaget for et mere selvstændigt liv for mennesker med handicap. Det er bekymrende læsning, mener Dansk Erhverv, som er erhvervsorganisation for de virksomheder, der hjælper borgeren med at ansætte handicaphjælpere.

Med en BPA-ordning skal kommunerne vurdere borgerens behov for støtte og udmåle penge til at borgeren med et handicap kan ansætte hjælpere. Forudsætningen for en velfungerende ordning er ofte, at virksomheder hjælper borgeren med en række konkrete opgaver og ansvar som arbejdsgivere.

Det er netop her, at Ankestyrelsens rapport giver anledning til stærk bekymring, hvor store forskelle i kommunernes administration af ordningen, herunder honorar til virksomhederne, dokumenteres sort på hvidt. Men også i selve udmålingen af støtte og ringe retssikkerhed for borgeren.

Dansk Erhverv har nu, i samarbejde med branchen, taget initiativ til at samle såvel fagbevægelsen og handicappens organisationer til en fælles drøftelse om initiativer.
Du kan her læse mere om BPA-ordningen og Dansk Erhvervs arbejde

Kontakt os