Gode råd om BPA - Arbejdsgiveransvar og forpligtelser

BPA er et tilbud til borgere med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et behov, der gør det nødvendigt at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse eller praktisk bistand. Det er en betingelse for tilskuddet, at borgen kan fungere som arbejdsleder for hjælperne, men arbejdsgiveransvaret kan overdrages til en virksomhed, en forening eller en nærtstående. Denne pjece har til formål at informere om arbejdsgiveransvar og forpligtelser i forhold til arbejdsmiljøet ved BPA-ordninger og er målrettet alle, der beskæftiger sig med BPA.

Gode råd om

Medlemmer af Dansk Erhverv kan her downloade vejledningen "Gode råd om BPA - arbejdsgiveransvar og forpligtelser".

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede værktøjer