Gemt

Dansk Erhverv: Klimaregnskab skal tælle samlet effekt

I en ny klimalov skal den globale effekt tages med, ellers ender klimaet som taber og Danmark som et fattigt land, advarer Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen.

Nyhed

PRESSEMEDDELELSE, den 13. november 2019

I disse dages diskuteres snittet på en ny klimalov, der skal sætte rammen for de kommende års arbejde for at nå klimamålsætningerne. Dansk Erhverv peger nu på faren ved, at Danmark og klimaet tænkes ind i en osteklokke, og effekterne af virksomhedernes klimaindsats kun bliver målt nationalt.

”Vi kan sådan set nå de politiske ambitioner på meget kort tid, hvis al produktion og indkøb af energi flyttes til udlandet. Men det er jo ikke en farbar vej. Rent ud sagt, så er der ingen, der vil følge vores eksempel, hvis vores løsning er, at vi pisker løs på os selv. Vi skal derimod have en ambitiøs, grøn omstilling, som samtidig rummer plads til nye forretningsmuligheder og fortsat vækst,” siger Brian Mikkelsen. 

Ny regnemodel
Brian Mikkelsen peger derfor på, at det er af kritisk betydning, at klimaeffekt bliver målt globalt, og ikke kun nationalt.

”Klimakrisen er en global problemstilling, og den skal behandles som sådan. For mig har Danmark især to muligheder for at gøre en global forskel. For det første kan vi udvikle skalerbare løsninger, som kan gøre en forskel verden over og samtidig skabe job og vækst herhjemme. For det andet, så kan vi være eksemplet på, at velfærd, vækst og tårnhøje, grønne ambitioner kan hænge sammen. Men begge dele kræver, at vi tænker og regner globalt, så vi hele tiden har øje for, hvornår vi gør en reel forskel for det globale klima,” siger Brian Mikkelsen.

Fattige eller rige Danmark
Hvis klimaregnskabet ender med at blive en national affære, så frygter Brian Mikkelsen for Danmarks fremtid.

”Der er heldigvis bred enighed om, at klimaambitionerne skal være store, men hvis vi for eksempel indfører markant højere skatter og afgifter og mere restriktive regler for vores virksomheder end de lande, vi normalt sammenligner os med, så er der en kæmpe risiko for, at der flyttes produktion ud af landet. Det skader ikke bare dansk økonomi, men også klimaet, da dansk produktion er mere ren end i andre lande. Vi skal have klimaloven til at bane vej for innovation og tekniske udvikling – ikke for at produktion og velstand flytter til andre lande. Sat på spidsen kan man sige, at det handler både om hvad der er godt for det globale klima, og hvorvidt Danmark i fremtiden skal være et rigt eller et fattigt land,” siger Brian Mikkelsen.

Finansminister Nikolaj Wammen går i øjeblikket forrest for at få Finansministeriet gearet til at regne på de grønne tiltag, som følger af de politiske ambitioner. Der skal således udvikles nye værktøjer til at skabe et sikkert grundlag for de kommende politiske tiltag. Her er det afhørende, at regnemaskinen både kan tælle nationalt og internationalt, så der tages højde for både globalt klima og dansk velstand.

Dansk Erhverv ser frem til at gå i dialog med myndighederne om behovet for retvisende regnemetoder, som kan understøtte, at Danmark med klimaloven tager et nyt skridt fremad for at blive et globalt eksempel til efterlevelse. 


FAKTA

  • Næsten halvdelen af værdien af Danmarks eksport i betalingsbalancen skabes ved brug af import fra udlandet. Det viser nye tal fra EY fra oktober 2019.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil