Gemt

Hvornår er et håndspritprodukt til bekæmpelse af COVID-19 effektivt og lovligt?

07. april 2020

Hvis man ønsker at fremstille, importere eller indkøbe effektive værnemidler mod COVID-19 som f.eks. håndspritprodukter til sin butik, er der en række krav, som skal opfyldes for at produktet kan betragtes som lovligt.

Håndsprit er blevet en mangelvare, og en række nye producenter er dukket op på markedet. Men håndsprit er ikke bare håndsprit, og myndighederne har fastlagt en række krav til produkterne. Kravene skal opfyldes forud for, at produktet markedsføres, stilles til rådighed eller sælges til forbrugere. I denne artikel får du nyttig viden om, hvordan dit håndspritprodukt kan tilbydes og markedsføres lovligt til en anvendelse.

Produktet skal virke mod COVID-19
Når et produkt anvendes, sælges eller opstilles i en sammenhæng, hvor man som almindelig forbruger må antage, at det har til hensigt at virke mod COVID-19, er det væsentligt, at man har sikret sig, at det pågældende produkt også har en dokumenteret effekt mod virus. 

Der findes nemlig også andre lovlige håndspritprodukter, som har til hensigt at dræbe andet end virus; det kan f.eks. være bakterier. I en situation som den nuværende, hvor der er mangel på effektiv håndsprit, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, hvordan man afgør, om man har fat i et håndspritprodukt, der er effektiv til at bekæmpe COVID-19 virus.

Nedenfor er der oplistet en række gode råd til, hvordan du vælger et håndsspritprodukt, der er effektivt mod COVID-19 til din butik eller virksomhed:

Når man vælger et alkoholbaseret håndspritprodukt som desinfektion imod COVID-19
Alkoholbaserede hånddesinfektion indeholder aktivstoffer, som på nuværende tidspunkt har den bedste dokumentation for at virke mod virus. Effektiv håndsprit indeholder typisk aktivstoffer som alkoholer (ethanol og/eller Isopropanol -IPA) eller andre kemiske stofforbindelser.

Et alkoholbaseret håndspritprodukt bør som udgangspunkt indeholde en tilstrækkelig mængde alkohol for at være effektivt. På Statens Serums Instituts (SSI) hjemmeside kan du finde en vejledning om, hvilken alkoholprocenter og testkrav, der er til et effektivt hånddesinfektionsprodukt også når aktivstoffer er andet end alkohol: Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19. Som det fremgår, anbefaler SSI, at alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler indeholder ethanol på 70-85% v/v svarende til 63-80% w/w.

På grund af mangelsituationen for alkoholbaserede håndspritprodukter, bliver producenterne nødt til at se efter alternative aktivstoffer til håndspritprodukterne. Det kan være en udfordring at få tilstrækkelig med dokumentation, og noget som aftagerleddet skal være opmærksom på, når de beslutter sig for indkøb af håndspritprodukter.

Generelle regler for valg af effektivt og lovligt håndspritprodukt mod COVID-19
Det, som kendetegner en lovlig og effektiv håndsprit mod COVID-19 er, at den kan dokumentere sin effekt over for virus, når produktet anvendes efter anførte brugsanvisning, der følger med produktet og markedsføringen af produktet.

En verificering af lovligheden og effekten af produktet er en kompliceret proces og involverer testning af produktets aktivstof efter anerkendte standarder og EU-vurderinger jf. Biocidforordningen. Aktivstoffet, for eksempel ethanol eller propanol, skal være at finde på forordningens art. 95 liste og produktet skal være godkendt i både EU og Danmark. Her skal du være opmærksom på, at Danmark har indført en midlertidig dispensationsordning for godkendelse af produkter med biocide aktivstoffer i håndsprit mod COVID-19. Dette gør det lettere at fremstille og indkøbe håndspritprodukter med ethanol og IPA i håndsprit.

Når du skal beslutte dig for et håndspritprodukt, er der god hjælp at hente på Miljøstyrelsens hjemmeside og i vejledningen: Ny vejledning om lovlig markedsføring af håndsprit og hånddesinfektionsmidler. 

Vejledningen gennemgår alle de forhold, du skal sikre dig, når du ønsker at fremstille håndsprit, importerer den eller anskaffe den igennem en leverandør på det danske marked. Læs Miljøstyrelsens vejledning grundigt, for det er også din virksomheds ansvar, at de produkter i bruger eller sælger er godkendte og lovlige. Vejledningen kommer blandt andet ind på tre vigtige vilkår, som du skal sætte dig ind i:

  • Hvad du skal gøre, når du ønsker at producere godkendte håndspritprodukter eller selv ønsker at importere.
  • Hvad du skal kræve af dokumentation fra din leverandør for at produktet er i orden.  
  • Hvordan du skal forstå dokumentationen i forhold til anvendelsen og de påstande, der må anvendes i markedsføringen.

Yderligere information
Dansk Erhverv har afholdt et webinar målrettet sine medlemmer i samarbejde med Miljøstyrelsen og rådgivende eksperter. Formålet var at gennemgå alle de komplicerede regler, der stiller krav til godkendte håndsprit og markedsføringen af dem, så der ikke sker vildledning. Præsentationerne kan du hente her.

Webinar fra 31. marts: Hvornår er biocidprodukter lovlige at bruge i hånddesinfektionsmidler, og hvordan kontrolles det?

Webinar fra 31. marts: Hvad er tilstrækkelig dokumentation for et lovligt produkt og hvordan skal dette dokumenteres?

Notat fra webinaret 31. marts.