Gemt

Myndighedernes anbefaling af mundbind i indkøbscentre mv.

11. august 2020

Sundhedsministeren anbefaler nu, at der i Silkeborg Kommune bæres mundbind i supermarkeder, indkøbscentre og større butikker.

Det skal understreges, at der er tale om en anbefaling og ikke et påbud om pligt til at bære mundbind. Anbefalingen omfatter for tiden alene Silkeborg Kommune.

Skal jeg som butiksejer sikre, at medarbejderne bærer mundbind?
Da der alene er tale om en anbefaling, er du som butiksejer ikke forpligtet til at sikre, at medarbejderne bærer mundbind.

Hvis virksomheden ønsker at følge myndighedernes anbefaling
Hvis du som butik i Silkeborg Kommune ønsker at følge myndighedernes anbefaling, er det Dansk Erhvervs vurdering, at virksomheden i medfør af ledelsesretten kan pålægge medarbejderen at bære mundbind i arbejdstiden. Virksomheden vil i den situation skulle stille mundbind til rådighed.

Hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende mundbindet, vil virksomheden kunne indskærpe brugen heraf og ved fortsat bevidst undladelse, vil det efter en konkret vurdering kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Hvad gælder i forhold til arbejdsmiljøreglerne?
Det fremgår af arbejdsmiljøreglerne, at såfremt brugen af mundbind kan medføre en risiko i arbejdet, har virksomheden pligt til at instruere og oplære medarbejderne i korrekt brug, og føre tilsyn med, at retningslinjerne følges. Det er dog Dansk Erhvervs vurdering, at der ikke umiddelbart foreligger en sådan risiko ved anvendelse af mundbind i butikker.

Anvendelse af mundbind ud over de af myndighederne anbefalede områder?
Der er for nuværende ikke en generel anbefaling i Danmark om anvendelse af mundbind i det offentlige rum eller på arbejdspladser.

Der er for konkrete brancher og steder regler og anbefalinger om anvendelse af mundbind.

Læs i øvrigt nærmere om mundbind om typer af mundbind og salg af mundbind: Regler for salg af mundbind.

Kontakt os