Gemt

Brexit og import af fødevarer

08. december 2020

Overgangsperioden for Storbritanniens udtrædelse af EU udløber ved årsskiftet, og det er derfor vigtigt, at have styr på importreglerne for fødevarer. Fx gælder der særlige regler ved import af animalske fødevarer samt af økologiske fødevarer fra lande uden for EU.

Brexit status
 Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Siden da har Storbritannien og EU befundet sig i en overgangsperiode, som er gældende til udgangen af 2020. I overgangsperioden er alle EU’s regler gældende for borgere og virksomheder, mens en handelsaftale skal forhandles på plads.

Overgangsperioden er nu ved at lakke mod enden, og forhandlingerne mellem Storbritannien og EU om en handelsaftale er fortsat i gang, de sidste tilbageværende knaster handler især om fiskeri og retstilstanden i et eventuelt nyt samarbejde. Flere aktører er desværre begyndt at tvivle på, at det kan lade sig gøre at få en aftale i hus, og hvis det ikke lykkes, vil det betyde at virksomheder i både EU og Storbritannien møder store handelsbarrierer og toldmure fra den 1. januar 2021.

Læs mere i Dansk Erhvervs guide ”Er du klar til Brexit?”

Import af fødevarer fra tredjelande
Hvis du vil købe fødevarer fra Storbritannien efter den 1. januar 2021, skal din virksomhed registreres med importaktivitet hos Fødevarestyrelsen. Dette gælder, uanset om EU og Storbritannien når at indgå en aftale om det fremtidige handelsforhold. Derudover skal import fra Storbritannien af levende dyr, avlsmateriale samt animalske produkter, herunder fødevarer underkastes veterinær grænsekontrol ved ankomst til EU's ydre grænse.

Læs mere om import fra Storbritannien på Fødevarestyrelsens hjemmeside om Brexit

Import af økologiske fødevarer fra tredjelande
Der findes to muligheder for at importere økologiske fødevarer fra tredjelande til EU.

Den første mulighed er via importforordningens bilag III, der populært kaldes ”tredjelandslisten”. Tredjelandslisten nævner de “godkendte” tredjelande, hvorfra der under nogle nærmere fastlagte betingelser kan importeres bestemte produktkategorier til EU. Storbritannien er ikke på denne liste.

Den anden mulighed er via importforordningens bilag IV, den såkaldte ”kontrolorganliste”. Listen giver en oversigt over de EU-godkendte kontrolorganer, og i hvilke tredjelande de er godkendt til at udføre økologikontrol i specifikke produktkategorier. Det er kun disse produktkategorier, der kan importeres, under de i listen angivne betingelser.

Ved import af økologiske fødevarer fra Storbritannien efter den 1. januar 2021, skal man som importør sikre sig, at anden mulighed er opfyldt. Det betyder, at den britiske virksomhed man køber fra, skal være kontrolleret af et EU-godkendt økologikontrolorgan. EU Kommissionen er netop ved at godkende 6 økologikontrolorganer i Storbritannien.

Det er desuden vigtigt at huske, at det er obligatorisk at anvende EU's elektroniske importsystem TRACES NT ved økologiimporter fra lande udenfor EU (tredjelande). TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology), er blevet implementeret af EU-Kommissionen for at forbedre sporbarheden på økologiske importer.

Læs mere om import af økologi på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fagchef for fødevarer