; ;
Gemt

Hvad betyder Brexit for din virksomhed? - Det du bør vide om Storbritanniens udtrædelse af EU

EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. januar 2021. Rammerne for samhandlen er på plads. Hvis din virksomhed forsat handler med Storbritannien, skal I følge reglerne for handel med lande uden for EU.

Nyhed

SPØRG VORES PANEL AF EKSPERTER

HJÆLP TIL BREXIT HOS DANSK ERHVERV

Dansk Erhverv har i forbindelse med indgåelsen af aftalen mellem EU og UK nedsat et panel af eksperter, der kan hjælpe vores medlemmer ift. de overordnede ændringer i forholdet til Storbritannien efter Brexit.
Ekspertholdet dækker primært de centrale områder der er ændret efter 1. januar 2021 og som er relevante for Dansk Erhvervs medlemskreds.

Se tidligere webinar

NYTTIGE LINKS

MERE BREXIT-VEJLEDNING

En række udlandske og danske myndigheder vejleder omkring Brexit på deres hjemmesider. Her har vi samlet en oversigt over siderne.

Vi har samlet nogle hovedpunkter, som er de centrale i den aftale, som er indgået:

Den frie bevægelighed for personer ophører

 • Med mulig undtagelse af visse udstationeringer og kortvarige arbejdsophold ophører den frie bevægelighed.
 • Gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er ikke med i aftalen. Det betyder, at der som udgangspunkt skal gives tilladelse før medarbejdere fra EU kan udføre deres arbejde i UK.
 • Der vil fortsat være nogen koordinering af social sikring, så der ikke betales to gange. Det gælder dog kun for borgere, der allerede opholder sig i henholdsvis EU eller UK.

Den frie bevægelighed for varer ophører

 • Der kommer ingen toldtariffer eller kvoter på handlen mellem UK og EU. Der skal altså ikke betales told på varer, som bevæger sig mellem EU og UK, og der kommer heller ikke grænser på, hvor meget af en vare som må bevæge sig over disse grænser.
 • Den frie bevægelighed ophører dog fortsat, og der skal derfor dokumenteres, registreres og toldbehandles, selvom der ikke skal betales told-tariffer. Herunder skal der også redegøres for oprindelseslandet m.v.
 • UK kan nu indføre egne krav til produkter. Selvom regler jo ikke umiddelbart vil variere ret meget, så skal man formelt overholde UK’s krav for at kunne sælge varer i UK. CE-mærket vil ikke være gældende i UK, og CE-mærkning kan ikke testes i UK til salg på det indre marked. Der er dog undtagelser for en række varer, hvor CE-mærket anerkendes indtil 1. januar 2022, og der vil også være særregler for Nordirland.

Den frie bevægelighed for tjenesteydelser ophører

 • Aftalen mellem EU og Storbritannien ligner de mest ambitiøse handelsaftaler på serviceområdet, så der er en række aftaler ift. gensidig markedsadgang, ikke-diskrimination og så videre.
 • Det ændrer dog ikke ved at den frie bevægelighed ophører, og at det derfor uundgåeligt vil blive mere besværligt og byrdefuldt at levere tjenesteydelser i UK fremover. Som udgangspunkt vil man skulle søge om at kunne udføre en tjenesteydelse i UK fremover, men det er uklart, hvordan dette konkret skal fungere.
 • Det samme gælder den anden vej – for tjenesteydelser som UK’s virksomheder leverer indenfor EU’s indre marked.
 • Det er meget uklart, hvilke krav der præcist vil knytte sig til leveringen af tjenesteydelser, men det står klart, at situationen fremover vil være mindre gunstig end den frie bevægelighed, vi kender i dag.

Den ”frie bevægelighed” for data forsætter lidt endnu

 • Fra den 1. januar 2021 vil Storbritannien være at betragte som et tredjeland. Overførsel af personoplysninger til et tredjeland kræver i henhold til databeskyttelsesforordningens kapitel V (artikel 44-50) et overførselsgrundlag.
 • Det fremgår af udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU, at overførsler fra EU/EØS til Storbritannien kan fortsætte uændret i 4 måneder – dog med mulighed for forlængelse med yderligere 2 måneder - fra den 1. januar 2021, hvilket betyder, at der i denne periode ikke er behov for at etablere et overførselsgrundlag. Dataansvarlige i EU/EØS kan, i medfør af aftalen, fortsætte med at overføre personoplysninger til Storbritannien indtil udgangen af juni 2021.
 • EU-Kommissionen har iværksat en procedure for vedtagelsen af grundlaget for den fremtidige overførsel af personoplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og lovhåndhævelsesdirektivet (LED). Mod vedtagelsen skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og grønt lys fra et udvalg sammensat af repræsentanter for EU-medlemsstaterne. Når denne procedure er afsluttet, vedtager Kommissionen de to beslutninger. De to udkast kan findes på Komissionens hjemmeside.

Interesseret i mere?

Læs mere om Dansk Erhverv's arbejde med EU og globalisering her.

Dansk Erhvervs EU-politik

pdf

Download

Hør Dansk Erhvervs podcast-serie om Brexit: Dit Brexit (podcast)

Kontakt

OVERORDNEDE SPØRGSMÅL OM BREXIT

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, eller brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte os.