; ;
Gemt

Hvad betyder Brexit for dig?

En aftale mellem EU og Storbritannien faldt på plads den 24. december 2020. Et centralt element er den frie bevægeligheds ophør. Men hvordan kan danske virksomheder bedst ruste sig mod det bøvl, som Brexit har bragt?

Nyhed

10. februar 2021

I den 1248 sider lange aftale vil særligt et centralt element medføre mere bureaukrati, bøvl og papirarbejde for danske virksomheder: de fire friheders ophør. Den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer mellem Storbritannien og EU eksisterer ikke længere. Den såkaldt femte frihed for data bliver også berørt, men er udskudt for nuværende.

Fri bevægelighed for personer

Virksomheder fra EU-lande kan ikke frit yde serviceydelse
Medarbejdere fra danske og europæiske virksomheder kan ikke længere frit bevæge sig ind og ud af Storbritannien. Det vil muligvis kræve en opholds- og måske en arbejdstilladelse, om end den præcise implementering fortsat er uklar. Der er undtagelser for visse koncern-interne udstationeringer og kortvarige arbejdsophold. Uanset skabes en betragtelig ekstra administrativ byrde, der vil hæmme danske virksomheds handel med Storbritannien.

Fri bevægelighed for varer

Al handel skal toldbehandles uanset told-tariffer
Der kommer ingen toldtariffer eller kvoter på handlen mellem Storbritannien og EU, men handlen skal dokumenteres, registreres og toldbehandles, selvom der ikke skal betales told-tariffer. Storbritannien er nemlig et fuldgyldigt tredjeland uden for EU. Storbritannien vil kunne indføre egne krav til produkter, mærkningskrav, standarder osv., som skal overholdes. CE-mærket vil heller ikke være gældende i Storbritannien, og CE-mærkning kan ikke testes i Storbritannien til salg på det indre marked. Der er dog undtagelser for en række varer, hvor CE-mærket anerkendes indtil 1. januar 2022. Disse regler vil medføre en del ekstra byrder, som ikke eksisterede før Brexit, og som vil gøre samhandelen dyrere mellem EU og Storbritannien.

Fri bevægelighed for tjenesteydelser

Tjenesteydelser bliver besværlige og byrdefulde
Udover de problemer der knytter sig til selve det, at man som person eller virksomhed ikke længere frit kan bevæge sig og opholde sig i UK, så ophører også den gensidige anerkendelse af professionelle kvalifikationer. Hvis særlige kvalifikationer derfor kræves for at udføre et erhverv – så skal det anerkendes eller certificeres af de britiske myndigheder – og for briter gælder det samme, men af europæiske landes myndigheder. Manglende anerkendelse af kvalifikationer vil blive en væsentlig ekstra byrde for virksomheder på begge side af den engelske kanal og er noget, som vil være en hæmsko for økonomien i hele Europa – særligt Storbritannien

 

Og hvad med dataene?
Indtil videre er ophøret af fri bevægelighed af data udsat i seks måneder indtil juli 2021. Hvis der ikke landes en aftale, vil det betyde, at det som udgangspunkt vil være meget besværligt at overføre persondata til Storbritannien, hvilket vil blive problematisk for mange virksomheder. Flere byrder og mere bøvl.

For fremtiden
Danskere, europæere og briter skal nok tilpasse sig og på sigt opnå en vis normalisering. Alligevel vil de ekstra byrder trække ned på både britisk og europæisk økonomi i al overskuelig fremtid. Hertil vil stigende forskelle i regler mellem Storbritannien og EU, som for nuværende er ens som følge af EU-samarbejdet, kunne skabe problemer. Jo større forskel mellem regelsættet i Storbritannien og EU, des sværere bliver en smidig samhandel.

Samlet set står danske (og britiske!) virksomheder et dårligere sted end tidligere, men hos Dansk Erhverv vil vi fortsat arbejde for, at vores medlemsvirksomheder har gode muligheder for eksport og vækst – i Danmark, EU og i hele verden – også Storbritannien.

Dansk Erhverv anbefaler, at alle holder sig informeret om Brexit, eksempelvis via vores dedikerede hjemmeside: www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/er-du-klar-til-brexit/