; ;
Gemt

Hurtigtests kan holde vores coronaramte samfund åbent

Danmark kan med fordel bruge både sygehusvæsnets nuværende PCR-test og de private antigentest til at bekæmpe Corona-virussen og holde Danmark åbent. Andet vil være som at sende en bokser i ringen med en arm på ryggen.

Nyhed

10. februar 2021

Af: Anna-Katrine Romer Vingtoft, chefkonsulent, Dansk Erhverv.

Der var ganske få testmuligheder for almindelige danskere, da det danske samfund lukkede ned den 11. marts 2020 efter det allerede historiske pressemøde med statsminister Mette Frederiksen. Udtrykket ”stå sammen ved at holde afstand” blev snart sagt rettesnoren for folkets mulighed for at udvise samfundssind. 

På rekordtid og ved hjælp af et intenst offentlig-privat samarbejde blev der dog stablet et robust testsystem på benene. Dette blev et godt afsæt for den anden bølge af Covid-19, der ramte det danske samfund i efteråret. Vi stod med andre ord et helt andet sted end i marts 

Hold åbent for at holde gang i økonomien 
Alligevel tærer corona hårdt på både den enkelte og erhvervslivet i den kolde og mørke vinter. Tallene har været bekymrende, og til overflod har muterede og smitsomme virusvarianter meldt sig på banen. Særligt slemt er det for transport- og oplevelseserhvervene efter et katastrofalt 2020. Selv om Folketinget og erhvervslivet har forhandlet nye hjælpepakker, er opsparingerne ved at være i bund. Der er brug for at tænke i, hvordan vi kan holde samfundet så åbent som muligt under hensyntagen til, at smitten i videst muligt omfang skal holdes nede. De syge skal identificeres og isoleres, indtil de er på benene igen, mens de raske skal have mulighed for fortsat at færdes i samfundet og holde hjulene og samfundsøkonomien i gang. 

Her er hurtigtest eller antigentest i Dansk Erhvervs optik en vigtig nøgle som et supplement til den offentlige teststrategi, der alene bygger på PCR-tests. For selvom PCR-testen er guldstandarden inden for test, så er den omkostningstung og tidskrævende at gennemføre. Derimod giver en hurtigtest svar – ja, hurtigt. På cirka et kvarter og til en helt anden kostpris kan danskere vide, om de risikerer at smitte andreAf de grunde kæmpede Dansk Erhverv for, at hurtigtestene blev taget i anvendelse i december. 

Læs også: På velfærdens frontlinje

Hvad kan hurtigtest? 
Der forskes fortsat i validiteten og kvaliteten af hurtigtest, og dekommer løbende nye og forbedrede varianter på markedet. Derfor støtter Dansk Erhverv, at man fra offentlig side i midten af december 2020 åbnede op for brugen af hurtigtest udført af private leverandører. Med introduktionen af mere smitsomme virusvarianter i vores samfund er hurtig svartid og hastighed blevet skæbnesvangre for at bryde smittekæderne: Hvis ikke vi kan teste mange mennesker på kort tid og hurtigt få svaret, vil det være som at sende en bokser i ringen med en arm på ryggen.  

Antigentest har aldrig været tænkt som et alternativ til PCR-tests, men kan bruges som et supplement og som screeningsværktøj i store menneskemængder. Måske har den enkelte ikke grund til at tro sig syg, men vil gerne have en test for en sikkerheds skyld. Eksempelvis er hurtigtests oplagte at bruge til en større koncert, en stor uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads med mange ansatte. 

Genåbning skal gøres klogt 
Derfor støtter Dansk Erhverv et stort forskningsprojektS.A.F.E. Denmark, der er initieret af en række oplevelsesinstitutioner og virksomheder for at udvikle en sundhedsvidenskabelig model til større arrangementer med mange mennesker. Modellens hensigt er at understøtte en sikker, kontrolleret og hurtigere genåbning, når myndighederne skønner, at det vil være forsvarligt. Denne viden vil også kunne overføres til andre dele af samfundet som eksempelvis erhvervs- og uddannelsessektoren samt store arbejdspladser, hvor man ikke kan arbejde hjemmefra, men er nødt til at møde fysisk op. 

Mens vi nu venter på, at vaccinestrategien rulles ud i hele landet og bliver tilbudt alle borgere, er det oplagt at bekæmpe den fortsatte smitte ved at lade vores bokser kæmpe med begge arme: PCR-test og antigentest. Samfundshjulene må holdes i gang, mens vi holder smitten i skak og forhåbentligt kan knockoute den via flokimmunitet i løbet af 2021. 

Dansk Erhvervs forslag til genåbningsordning
Dansk Erhverv anbefaler en genåbningsplan, der åbner Danmark op i takt med, at smitten falder, og vaccinerne bliver givet. Planen skal give bedre forudsigelighed for virksomheder og skal understøttes af:

1: Fortsat og opjusteret screeningsindsats, der supplerer den omfattende offentlige teststrategi

 • Opjuster kapacitet og tilgængelighed for både PCR-test og antigentest, og forlæng aftaler indgået mellem regioner og private leverandører. 

 • Øg screening i de segmenter, hvor smitten bæres, eks. højskoler, større arbejdspladser, sundhedssektoren mv. 

 • Støt forskningsprojekt, der kan føre til sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af større arrangementer i 2021. Viden om forsvarlig testbrug er nøglen til effektiv genåbning. 

2: Digitale vaccine- ogcoronapas samt smittefri miljøer i 2021

 • Udarbejd et officielt digitalt vaccine- og coronapas. 

 • Udvikl en sundhedsmæssig forsvarlig model for afviklingen af større arrangementer, hvor en negativ PCR-test og antigentest skaber ”smittefri miljøer”, der vil kunne tilsidesætte eventuelle restriktioner, f.eks. forsamlingsforbuddet.  

 • Prioritér samfundskritiske erhvervsgrupper i udrulningen af vaccinationsstrategienDet kunne være erhvervsaktive personer, der qua deres arbejdsopgaver har en kritisk funktion eller har en øget risiko for eksponering af virus ifm. arbejde.  

 • Inddrag privat vaccinationskapacitet for at undgå flaskehalse og sikre maksimal fleksibilitet i vaccineudrulningen. 

3: Plan for udfasning af restriktioner

 • Igangsæt analyser af restriktioner og hjælpepakker med input fra økonomer og sundhedsfaglige. 

 • Fjern restriktioner for erhvervslivet bid for bid, mens vaccinen kommer ud til danskerne. 

 • Inddrag tidligt erhvervslivet i arbejdet med genåbning samt eventuelle nye restriktioner og retningslinjer for at sikre bedst mulig efterlevelse og implementering af nye tiltag.  

 • Vurdér og kom med bud på nye, fleksible, målrettede og forbedrede hjælpepakker til brancher, der fortsat vil være hårdt ramt langt ind i 2021 – og måske først kommer på fode langt senere. 

Kontakt

Direktions- & Strategisekretariatet

Anna-Katrine Romer Vingtoft

Strategi- og transformationschef
Medarbejderprofil