; ;
Gemt

Det nye sort

Direktøren for investeringsvirksomheden Obton Group spår, at ordene vedvarende energi snart forsvinder fra danskernes ordforråd: ”Om ti år taler vi bare om energi.” Anders Marcus er også overbevist om, at al sort strøm snart bliver omstillet til grønt og beskriver omstillingen, som da verden først fandt olie.

Nyhed

10. februar 2021

Over de næste årtier vil ske en gigantisk omstilling af energisystemet fra sort til grøn.” Sådan sagde Lars Denkovpartner i FSN Capital, i forbindelse med købet af Obton Group. Den nordisk baserede kapitalfond FSN Capital købte 45 procent af det danske selskab Obton Group i en milliardhandel. Obton Group udvikler og forvalter grøn energi. Med over 800 solcelleparker til en værdi af mere end 15,2 milliarder kroner og flere end 3.400 investorer arbejder Obton Group på at gøre fremtiden soldrevet.  

Selvom direktøren for Obton Group, Anders Marcuser opmærksom på, at ”der bestemt er delte meninger om, hvor kønne solpaneler er,” så forsøger Obton Group at tilpasse solpanelerne til lokalområdet og forankrer lokalområdet i solcelleparkerne. Netop tanken om at gøre solcelleanlæg mere naturlige og en del af lokalområdet er også årsagen til, at det er får, der holder græsset på nogle af Obton Groups solcelleparker. 

”Får er en yderst effektiv måde at holde beplantning naturligt nede, uden det går ud over biodiversiteten. Geder derimod dur ikke, da de spiser ledningerne og hopper rundt på panelerne,” fortæller Anders Marcus.

Fra sort til grøn 
Grønne projekter er kommet i høj kurs – i særdeleshed de management-selskaber, der udvikler og forvalter projekterne. Anders Marcus, mener, at det er en ganske naturlig reaktion påat prisen på at indfange sol og vind er faldet med cirka 80 procent over de sidste ti år. Det gør mange sol- og vindprojekter konkurrencedygtige på markedsvilkår med andre energiformer som kul og olie. 

imageveheo.png

Anders Marcus, adm. direktør, Obton Group - Foto: Lasse Lagoni


”Vi kommer til at se et 
helt enormt skifte. I dag udgør kul 26-28 procent af vores globale energiforbrug. Sol udgør en halv procent. Vind 1 procent. Det er ikke helt uvirkeligt at tænke sig, at over de næste ti år – frem mod målene i 2030 – skal det forhold byttes om. Om ti år taler vi ikke om vedvarende energi, vi taler bare om energi, fortæller Anders Marcus og fortsætter: 

Jeg plejer at sige, at det er det nye olie. Det er de samme følelser og investeringer, som vi ser i den grønne omstilling i dag, som vi så dengang. Vi ser massive mængder kapital, der bliver allokeret til den grønne omstilling, fordi efterspørgsel efter strøm kommer til at stige på grund af eksempelvis elektriske biler, Internet oThings og meget mere. Om ti år forventer vi at se en 40 procent større global efterspørgsel  strøm end i dag. Det giver tal, som slet ikke passer ind i et excel-ark.

Forudsigelighed tiltrækker investorer 
Investeringer i grønne projekter er også kommet i høj kurs, fordi verden oplever lave renter og et volatilt aktiemarked i 2020Det har fået investorer til at kappes om både vind- og solcelleparker, der giver et mere stabilt og sikkert afkast. Samtidig kigger verdens nationer også frem mod et 2030 og en Paris-aftale. 

"Jeg plejer at sige, at det er det nye olie. Det er de samme følelser og invester-inger, som vi ser i den grønne omstil-ling i dag, som vi så dengang. Vi ser mas-sive mængder kapi-tal, der bliver alloke-ret til den grønne omstilling."
- Anders Marcus, adm. direktør, Obton Group

I den canadiske provins Alberta tog Obton Group i 2019 de indledende skridt mod en ny, stor solcellepark på 170 MW, hvad svarer til det årlige elforbrug i 170.000 husstande. Sideløbende med aftalen om opførelsen af parken på i alt 200 hektar, indgik Obton Group en PPA (Power Purchase Agreement) – Canadas største til datoCanada, som traditionelt har satset på olie og kulkraft, har de seneste år gjort en stor indsats for at omlægge store dele af landets energi fra sort til grøn. Aftalen forpligter det canadiske energiselskab TC Energy til foreløbigt at aftage 60 procent af strømmen til en fast pris i otte år. Det skaber otte år med forudsigelige afkast for Obton Group. 

Netop muligheden for at skabe et forudsigeligt afkast er ifølge Anders Marcus vigtigt for at tiltrække investorer. Han mener samtidig, at man i Danmark bør kigge på lovgivning, som rækker mange år frem. Selvom sol, vind og andre former for vedvarende energi er blevet konkurrencedygtige på markedsvilkår, så skal investorer stadig tiltrækkesDerfor argumenterer direktøren i Obton Group for, at politikerne skal garantere en markedspris for strøm. 

Jeg taler ikke om at give en masse økonomisk støtte. Men læg en bund på prisen af strøm. Det vil trække flere investorer til. Det gælder også for andre områder; skal der investeres grønne løsninger i Danmark, så skal investor vide, hvad afkastet vil være i mange år frem. Ellers lægger de pengene et sted, hvor forudsigeligheden er større. 

Læs også: Springende tigere kan løbe eksporten op i fart

Solen skinner uanset aktiedyk 
I foråret blev aktiemarkedet ramt af en syngende lussing. Normalt har investorer kunnet søge sikkerhed i obligationer, der har fungeret som en slags støddæmpernår der er ballade på aktiemarkedet. Men i det lave rentemiljø ville obligationer forslå som en skrædder i helvede. Som konsekvens oplevede Anders Marcus og Obton Group, at investorer begyndte at skrue op for alternative investeringer i eksempelvis solenergi. 

Folk var i granatchok i de første to måneder. Men fra midten af maj trykkede man på startknappen igen. Vi oplevede et aktiemarked i foråret, hvor mange investorer nok har været skræmt af aktiedykketFlere allokerede penge til vedvarende energiDu kan godt kalde det en lidt kedelig investering i forhold til aktiemarkedet. Men en stabil investering. For uanset hvordan det går aktiemarkedet, så skinner solen stadig på vores solcelleanlæg, siger Anders Marcus. 

Grønne udfordringer i Danmark 
Til trods for, at Obton Group er en af de ældste spillere på markedet, så arbejder de med nybrud og gennembrud – og det viser sig: Obton Groups seneste regnskab fra 2019 viste næsten en fordobling af bruttofortjenesten fra 246 millioner kroner til 391 millioner kroner i forhold til året før. Men vokseværket har krævet kompetencer, som sjældent kunne findes på hjemmefronten. 

"Uanset hvordan det går aktiemarkedet, så skinner solen stadig på vores solcelleanlæg."
- Anders Marcus, adm. direktør, Obton Group

Det er begrænset, hvor mange eksperter med relevant erfaring inden for solteknologi en århusiansk virksomhed som os kan finde i nærområdet. Vores løsning har været at etablere en række kontorer rundt om i vores primære markeder i udlandetBehovet for grøn viden kunne man sagtens tænke ind i nogle uddannelser herhjemme,” siger Anders Marcus. 

Udover problemer med at finde de rette hoveder peger Anders Marcus på, at det er svært at finde finansiering til de rette idéer. 

Danmark udvikler rigtig mange løsninger inden for vedvarende energi. Det kan vi godt være stolte afMen udfordringen er tit, at vi ikke kan få finansieringen herhjemme til at bringe idéerne fra tegnebrættet til virkelighedenBanker og lignende kræver idéer afprøvet i nogle år, før finansiering kan finde sted. Men så er den nye idé ikke ny længere. Det problem har vi ikke med udenlandske banker – og for Danmark er det et problem,” siger Anders Marcus 

Projektet ind i lokalområdet 
Ifølge Anders Marcus er en af udfordringerne i Danmark i forhold til bæredygtig energi, at man ikke altid har fået lokal opbakning, fordi man ikke har tænkt projektet ind i lokalområdet. 

”Der er plads nok til solcelleprojekter, men der er ingen grund til at placere anlæggene på bølgende marker, hvor man kan se solcellerne på flere kilometers afstand. Læg dem nu, så de ikke skinner langt ude i horisonten. 

"Danmark udvikler rigtig mange løsninger inden for vedvarende energi. Det kan vi godt være stolte af."
- Anders Marcus, adm. direktør, Obton Group

Obtons største tyske solcellepark er eksempelvis placeret i en nedlagt grusgrav, der ikke egner sig til landbrug eller skov. Derudover placerer Obton sine solcelleparker på steder, der ikke umiddelbart er attraktive til andre formål. Det kan eksempelvis være op ad motorveje eller i forbindelse med store industrikvarterer. 

Omvendt er der også udarbejdet tiltag for at gøre området omkring solcelleparken mere attraktivt. I Holland har Obton tilføjet vandrestier, bistader og et ’besøgscenter’, hvor skoleelever og studerende kan blive introduceret til solenergi og bæredygtighed. Den hollandske solcellepark bidrager også til den lokale klimatilpasning, da området også fungerer som en buffer ved kraftig regn og skybrud.   

Ligesom vind begyndte på land og er kommet i havet, så skal sol komme fra land og op på tagene. Det snart sagt bedste sted at lægge solceller er nok på en stor fabriksbygning, og hvis det så også er en god investering for fabriksejeren, så bliver ingen sure,” siger Anders Marcus. 

Lokalområdet ind i projektet 
Anders Marcus slår også på tromme for, at lokalbefolkningen skal tænkes ind i projektet. Da Obton Group derfor bevægede sig ind på det hollandske marked, købte virksomheden 20 procent af det hollandske firma ZonnepanelenDelen, der har specialiseret sig i at crowdfunde solcelleparker i Holland.  

ZonnepanelenDelen står bag en online platform, der formidler investeringer i solcelleparker, såkaldte solobligationer, til private investorer – typisk helt almindelige borgere, der bor i nærheden af den solcellepark, de investerer i. Det er muligt at investere fra kun 25 euro og derefter følge produktionen live via app’en. 

Anders Marcus, adm. direktør, Obton Group - Foto: Lasse Lagoni


Crowdfunding kan være med til at demokratisere den grønne omstilling og give lokalt ejerskab til et lokalt solprojekt. Vi oplever en stigende interesse omkring idéen. Når hollandske kommuner etablerer solcelleparker i dag, ser vi flere og flere, der har et ønske om, at en del af parken skal finansieres via crowdfunding,” siger Anders Marcus. 

ZonnepanelenDelen er den største uafhængige finansieringspartner af solcelleparker i Holland med 6.400 lokale investorer, der har købt solobligationer i mere end 90 solcelleprojekter. Virksomheden modtog i 2016 FN’s ”Momentum for Change Award” for dens innovative finansieringsmetode. 

Ansvarlige investeringer 
Interessen for bæredygtige investeringer har været støt stigende gennem de senere år. På EU-niveau begynder forordninger og regulativer også at sætte krav og harmonisere bæredygtighed på tværs af lande 

Men hvad er en bæredygtig investering, og hvad er greenwashing, hvor virksomheder kun er grønne på overfladen? Anders Marcus peger på, at investorer er begyndt at stille større krav til værdikæden, hvor fokus er på opførslen, driften og produceringen af grøn strøm. 

Vi har set for mange virksomheder, der greenwasher. Som reaktion stiller EU og investorer nu krav til bæredygtighed. Generelt kan vi se, at bæredygtighed fylder langt mere vores kunders beslutninger om at investere end for bare få år siden. Det er nyt. Det er faktisk kun det sidste halvandet til to år, at det er begyndt at fylde noget ved almindelige investorer. For fem år siden overvejede en investor, om han skulle være med i et solcelleprojekt i Holland eller medejer af en oliekilde i Texas. I dag står valget mellem to grønne investeringer,” fortæller Anders Marcus.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil