; ;
Gemt

»I den ideelle verden er der ikke brug for os.«

Charlotte Slente står i spidsen for Danmarks største humanitære organisation, DRC Dansk Flygtningehjælp, hvor hun skal navigere i corona-konsekvenser, klimaflygtninge, store socioøkonomiske udfordringer og meget mere.

Nyhed

10. februar 2021

Over hele verden har coronapandemien sat sit tunge aftryk, der præger hverdagen og livet for de flesteMen en gruppe er blevet særligt hårdt ramt på deres livsgrundlag: Fattige, flygtninge og fordrevne. 160 millioner mennesker forventes at være skubbet ud i ekstrem fattigdom som følge af COVID-19, og blandt dem er en betydelig del flygtninge. 

Derfor står konsekvenserne af corona-krisen som et uundgåeligt punkt øverst på dagsordenen for DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) og organisationens generalsekretær, Charlotte Slente. Hun overtog posten for lidt over et år siden og nåede dermed kun lige at begynde, før rejserestriktioner og hjemmearbejde blev en realitet. ”Rigtig meget af mit arbejde har handlet om, hvordan vi håndterer flygtninge og fordrevne i en coronasituation,” siger hun. 

Organisationen har måttet tilpasse mange af sine indsatser, fordi de ikke længere kan nå ud til modtagerne på samme måde som før, og de økonomiske konsekvenser af krisen vil vare ved også på længere sigt for flygtninge og fordrevne. ”Marginaliserede grupper bliver særligt hårdt ramt af en krise som corona-pandemien. Som flygtning er du blandt de mest sårbare i et samfund, og du bliver ofte skubbet ud af arbejdsmarkedet først. Det er ekstremt hårdt for mange,” siger hun. 

En hel barndom som flygtning 
Charlotte Slente er netop nu i fuld gang med at lægge sidste hånd på organisationens femårsstrategi, og her bliver et vigtigt punkt at arbejde med netop de socioøkonomiske konsekvenser af pandemien. Det er en strategi, hvor hun skal forholde sig til den barske realitet, at der kommer flere og flere flygtninge og fordrevne på verdensplan. Årsagen er at der er et stigende antal nye konflikter på verdensplan, samtidig med at gamle konflikter ikke er blevet løst. Oftest er folk fordrevet som følge af konflikt i 15-20 år. I den tid er der brug for, at andre lande vil være vært for mennesker, der fordrives på tværs af landegrænser. Derfor er der brug for indsatser fra organisationer som DRC. 

”Det er en hel barndom, en ungdom eller et halvt voksenliv. Det er rigtig mange år,” siger generalsekretæren, der derfor vil have større fokus på, hvordan organisationen kan skabe langsigtede løsninger for de berørte mennesker. ”Hvordan kan vi være med til at bringe folk videre? Det handler om beskyttelse af fordrevne og deres rettigheder. Det handler også om at give folk mulighed for selvforsørgelse og muligheden for at tage situationen i egen hånd, så man ikke er afhængig af humanitære ydelser i 15-20 år,” siger hun.

imagejqanc.png

Charlotte Slente, generalsekretær, DRC Dansk Flygtningehjælp - Foto: Ken Hermann


Tørke og oversvømmelse
  
Højt på generalsekretærens dagsorden står også et nyere begreb i nødhjælpsorganisationernes ordbog: Klimaflygtninge. Charlotte Slente fortæller, at klimakrisen er med til at fordrive flere og flere mennesker på grund af tørke eller oversvømmelser. Vejr der gør, at det eksempelvis ikke længere er muligt at dyrke afgrøder. ”Klimaændringer sætter sine tydelige spor, og vi skal være endnu stærkere på det her område,” siger hun og uddyber, at organisationen både skal kunne hjælpe med at rådgive om klimatilpasset landbrug samt sætte problemstillingen på agendaen i det internationale samfund.  

I dag er klimaflygtninge ikke officielt anerkendt som flygtninge, og derfor har organisationen også en kamp at kæmpe rent politisk. ”Det er en problemstilling, der vil komme til at fylde meget i de storpolitiske diskussioner i den kommende tid,” fortæller Charlotte Slente. Der er dermed nok at se til for generalsekretæren. ”I den ideelle verden er der ikke brug for os. Men det er der - og behovet stiger,” siger hun og fortsætter: ”Udfordringen bliver større, fordi der er flere fordrevne i verden. Vi skal nå ud til endnu flere mennesker og dække endnu flere behov.” 

Læs også: Et opgør med ”dem og os”-fortællingen

Samarbejde er nøglen 
For at lykkes med at skabe bedre forhold for flygtninge og fordrevne peger Charlotte Slente på en faktor, der bliver afgørende i DRC’s arbejde og strategi: Samarbejde. ”Det kræver et samarbejde med myndighederne og civilsamfundet i de lande, vi arbejder i, for det er sammen med dem, vi skal finde løsninger,” siger hun og fortæller, at også samarbejde med lokale virksomheder og andre organisationer er essentielt for at løse opgaven. 

"Vi tror, at direkte samarbejde mellem os, kommuner og virksomheder skaber en vigtig treenighed. Vi har et stort netværk af frivillige i Danmark, som hjælper nye beboere i Danmark på vej med integrationen.”
- Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

I den forbindelse er også partnerskaber en vigtig del af DRC’s arbejde. Charlotte Slente ønsker i højere grad at have fokus på partnerskaber med virksomheder og samarbejde med fonde, fortæller hun. ”Vi skal søge partnerskaber i det private for at løse de her store opgaver. Ligesom alle andre virksomheder og organisationer har vi brug for at være innovative,” siger hun og uddyber: ”Vi har brug for både nye metoder og nye måder at nå vores målgruppe på. Det kan være nye teknologiske løsninger eller nye digitale løsninger.” 

Organisationen har både partnerskaber med store virksomheder og mindre iværksættere. Det er både i fattigere lande, hvor virksomheder kan hjælpe med eksempelvis tekniske løsninger, og i Danmark, hvor samarbejdet med det private erhvervsliv især handler om at løse udfordringer med beskæftigelse på integrationsområdet. ”Vi tror, at direkte samarbejde mellem os, kommuner og virksomheder skaber en vigtig treenighed. Vi har en faglig ekspertise, vi gerne vil bringe endnu mere i spil og udvikle i vores strategi, og vi har et stort netværk af frivillige i Danmark, som hjælper nye beboere i Danmark på vej med integrationen,” siger hun. 

Opgør med negativ retorik  
Ud over kortsigtet humanitær hjælp og langsigtet bistand til flygtninge og fordrevne, ligger det også Charlotte Slente på sinde at gøre op med den negative retorik og medfølgende opfattelse af flygtninge, hun oplever i den politiske debat. Både i Danmark og i resten af verden. ”Vi skal arbejde for at gøre folk opmærksomme på, hvilken positiv ressource flygtninge og fordrevne kan være – for eksempel i Danmark, hvor vi mangler arbejdskraft i en række sektorer. Her kan flygtninge være en del af løsningen,” siger hun. 

Derfor vil DRC i højere grad sætte sin store faglighed og viden i spil, når det kommer til flygtninge og integration. ”Vi vil gerne have mere fokus på løsningerne og mindre fokus på problemerne i den politiske debat. Vi vil være den løsningsorienterede stemme i en debat med en meget negativ retorik,” siger hun.