; ;
Gemt

Vognmanden er klar til den grønne omstilling

Aalborg Vognmandsforretning bidrager gerne til den grønne omstilling og er allerede godt i gang: ”Vi foretrækker at være på forkant, fordi kunderne efterspørger grønne løsninger mere og mere. Hvis vi ikke selv tager initiativet, så ender det bare med, at vi får trukket noget ned over hovedet,” siger administrerende direktør Jan Ruberg Kjelgaard.

Nyhed

10. februar 2021

Hos Aalborg Vognmandsforretning - AVAS har begrebet ”bæredygtighed” to betydninger. For det første hænger det sammen med virksomhedens motto ”Vi holder, hvad vi løfter”, hvad enten det er et lille legehus eller en 83 meter lang vindmøllevinge, der skal transporteres. For det andet har vognmandsforretningen fokus på miljørigtig transport og samfundsansvar.

AVAS har 120 medarbejdere, heraf er der 90 chauffører og et næsten tilsvarende antal køretøjer.

Kunden vælger brændstoffet
Medarbejderne, flere end 1.500 kunder og 87 køretøjer bestiller og udfører cirka 65.000 ordrer om året. De spænder fra kran- og liftserviceydelser og transport af sand, grus, byggeelementer og asfalt, over specialtransporter som for eksempel med vindmøllevinger, til affaldshåndtering. Med fokus på den grønne omstilling er AVAS meget opmærksom på det brændstof, som virksomheden er storforbruger af.

Kunderne kan vælge mellem at få udført deres transporter med enten traditionel diesel eller med såkaldt HVO diesel, som er bæredygtigt og 100 % fossilfri. Den type HVO diesel, som AVAS benytter, er fremstillet på affalds- og biprodukter som for eksempel halm, træ og andet organisk affald, der ikke kræver energi at fremstille.

”Den grønne diesel er dyrere i indkøb. Derfor kan vi ikke bare beslutte kun at bruge den og sætte vores priser derefter. Det skal være kundens eget valg, og kunderne kan skilte med, at de vælger ydelser med mindre miljøbelastning, som bidrager i CO2-regnskabet. Vi kan konstatere, at i det år, vi har haft HVO diesel, nærmer vi os et forbrug på 10 % af denne type. I løbet af det næste år forventer vi en yderligere positiv udvikling, og regner med at nå op på 25 %. Kunderne vægter i stadig højere grad miljørigtig transport frem for kun at se på prisen. Hvis det offentlige ville tage en principbeslutning om også at indkøbe grønne transportydelser, ville springet blive endnu større,” påpeger Jan Ruberg Kjelgaard.

Rent praktisk efterkommer AVAS kundernes grønne ønsker ved at sikre, at et tilstrækkeligt antal og typer af køretøjer kun tanker den miljørigtige diesel.

Jan Rubjerg Kelgaard, adm. direktør, Aalborg Vognmandsforretning - Foto: Lasse Lagoni


På kursus hvert år

Jan Ruberg Kjelgaard er meget stolt af sine medarbejdere. For ham udmærker dygtige medarbejdere sig ikke ved, at de ikke kan blive bedre. Tværtimod er det de dygtige, der har størst potentiale til at udvikle sig. Medarbejderne kommer på 1 uges kursus en gang om året, 15 ad gangen så virksomheden ikke holder stille.

Noget af det, der uddannelsesmæssigt er meget fokus på, er energirigtig kørsel i forhold til tomgang, friløb og overhastighed. Det er discipliner, som nutidens køretøjer har masser af data på. Chaufførerne har en app på deres iPad, der viser, hvordan de ligger i forhold til kollegerne. Der er en bonus til de skrappeste.

”Der går konkurrence i det, men ikke mere end at de også lærer af hinanden. Formålet er jo ikke at pege fingre ad nogen, men at skåne miljøet så meget som muligt,” siger miljøkoordinator Helle Bjerrum Holm, AVAS.

Læs også: Krisen accelererer trends

Savner politisk vilje
Jan Ruberg Kjelgaard bidrager gerne til Dansk Erhvervs målsætning om, ”at Danmark skal være verdens bedste land til at indfri potentialet i den grønne omstilling”.

"Vi bruger drikkevand i vaskehallen, og det vil vi gerne have udskiftet med regnvand, som vi kan samle op på vores bygninger og grund."
- Jan Rubjerg Kelgaard, adm. direktør, Aalborg Vognmandsforretning

”Mit erhverv er klar. Målet og vejen dertil er måske ikke helt tydeligt endnu, men i AVAS foretrækker vi at være på forkant, fordi kunderne efterspørger grønne løsninger mere og mere. Hvis vi ikke selv tager initiativet, så ender det bare med, at vi får trukket noget ned over hovedet. Det er nu, vi selv kan vise, hvordan en grøn omstilling kan lade sig gøre. Men jeg savner politisk vilje til at give mig en retning, jeg kan styre efter. Jeg ved godt, at alle grønne løsninger måske ikke er opfundet endnu. Men vi skal indkøbe nye køretøjer hvert år for at have det mest optimale materiel. Køretøjerne har forskellig levetid, op til 10-12 år og måske endnu længere i nogle tilfælde. I dag ved jeg ikke, om jeg skal købe materiel, der kører på el, gas, diesel eller hybrid. Hvis jeg vælger forkert, kan det blive dyrt for forretningen,” siger han.

Aalborg Vognmandsforretning - Foto: Lasse Lagoni


Fokus på FN’s verdensmål
AVAS har også tilsluttet sig 3 af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er henholdsvis ”Klimaindsats”, ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” samt ”Partnerskaber for handling”.

Vognmandsvirksomheden samarbejder blandt andet med aktører i byggebranchen om at genanvende byggeaffald bedre. ”Reglerne for erhvervsaffald er ganske vist meget komplekse. Men lad os få affaldet, så skal vi nok få det sorteret og udnyttet bedst muligt inden for reglerne,” fastslår Jan Ruberg Kjelgaard.

Han har også kontakt til socialøkonomiske virksomheder med henblik på at inddrage dem i genbrugsvirksomhed. Et andet grønt partnerskabsprojekt er at få skiftet vandet ud i AVAS’ vaskehal til de mange køretøjer. ”Vi bruger drikkevand, og det vil vi gerne have udskiftet med regnvand, som vi kan samle op på vores bygninger og grund. Idéen er også at gå sammen med vores naboer i erhvervskvarteret i et fælles projekt om både at opsamle og udnytte regnvandet,” fortæller Jan Ruberg Kjelgaard.

Plads til folk med gode idéer
Han roser endnu engang sine medarbejdere for at få gode idéer. ”En virksomhed skal have en vis volumen for at få plads til folk, der ikke kun skal tænke på den daglige drift men også på virksomhedens udviklingsmuligheder. Dybest set vil en vognmand gerne have en lastbil mere, end dem han har. Men med viden kan han flytte forretningen mere end ved at købe endnu en lastbil.”

Kontakt

Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil