; ;
Gemt

BREXIT: UK udsætter datoer for importkontrol af animalske produkter

30. marts 2021

Storbritannien udsætter datoerne for de næste trin i indfasningen af deres importkontrol. Det betyder bl.a., at fristen vedr. forhåndsanmeldelse og sundhedscertifikater ved import af animalske fødevarer til UK rykkes.

Som følge af Brexit er Storbritannien, som bekendt, ikke længere en del af EU og fungerer i handelssammenhænge derfor som et 3. land. Dette gælder uanset, at EU og Storbritannien nu har indgået en handelsaftale. Import af fødevarer fra UK til EU skal derfor ske på samme vilkår, som allerede kendes ved handel med andre tredjelande. Ligeledes stiller Storbritannien også nye krav til den eksport af fødevarer, som sker fra EU til UK.

Hvis du vil eksportere fødevarer til Storbritannien, betyder Brexit at:

  • Du skal registrere dig som eksportør i Fødevarestyrelsen. Uden de rigtige registreringer, kan du ikke opretholde din handel.
  • Ved eksport af animalske fødevarer til Storbritannien, skal sendinger forhåndsanmeldes og ledsages af et sundhedscertifikat underskrevet af Fødevarestyrelsen. Kravet om forhåndsanmeldelse og sundhedscertifikater gælder fra 1. oktober 2021 (rykket fra oprindeligt den 1. april 2021).
  • Ved eksport af fisk og fiskevarer til Storbritannien, skal sendinger ledsages af IUU fangstattester og andre relevante dokumenter.
  • Du skal være opmærksom på, at der gælder nye regler for om forsendelser af animalske varer fra EU-lande til andre EU-lande (fx til eller fra Irland eller Nordirland), der som en del af transportvejen går gennem Storbritannien (transit), for så vidt angår forhåndsanmeldelse i Traces NT, grænsekontrol ved genindførsel i EU, ligesom Storbritannien stiller krav om sundhedscertifikater ved transit pr. 1. oktober 2021 (rykket fra oprindeligt den 1. april 2021).
  • Fra 1. januar 2022 vil kontrollen af eksport af animalske fødevarer fra EU finde sted på et godkendt grænsekontrolsted.

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside om Brexit: Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Læs mere om Brexit og reglerne for import og eksport af fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Brexit for fødevarevirksomheder.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer