; ;
Gemt

Danske kvinders iværksætteraktivitet er blandt de laveste i OECD

Hvis man ser på andelen af kvinderne i alderen 18-64 år, som er nye iværksættere, halter de danske kvinder markant efter stort set alle andre OECD-lande. Kun ca. 4 pct. af de danske kvinder er nye iværksættere. De danske kvinder halter derfor markant efter OECD-gennemsnittet, som ligger på 9,2 pct.

Nyhed

Analyse nr. 35 | 2020 - juni

Danske kvinder halter væsentligt efter mændene, når det drejer sig om at starte nye virksomheder. I et internationalt perspektiv halter de danske kvinder også efter en lang række andre OECD-lande, som Danmark normalt sammenligner sig med. En række studier peger på, at kønsdiversitet i virksomheders ledelser er forbundet med bedre økonomiske resultateri, og ifølge World Economic Forum træffes 80 pct. af dagligdagens købsbeslutningerne verden over af kvinder.

På den baggrund kan det bekymre, at denne undersøgelse viser, at der kun er én kvinde for hver to mænd, der starter ny virksomhed i Danmark. Dansk Erhverv har desuden spurgt godt 300 danske kvinder i alderen 18-64 år, hvad der holder dem tilbage fra at kaste sig ud i iværksætteri. Undersøgelsen viser, at der særligt er to barrierer, som afholder danske kvinder fra at vælge en karriere som iværksætter.

For det første svarer de danske kvinder, at de mangler de rette kompetencer til at blive iværksættere. Dette er vel at mærke deres egen vurdering, og siger altså ikke noget om, hvorvidt det rent faktisk er tilfældet eller ej. For det andet fremhæver de danske kvinder, at de er afhængige af en fast indkomst, hvilket langt fra kan garanteres, når man starter ny virksomhed.

Endelig viser undersøgelsen, at de unge danske kvinder er særligt bekymrede for, at deres nye virksomhed ikke bliver en succes. Det drejer sig blandt andet om, at de ikke mener, at de har de rette kompetencer, er uvidende om, hvordan de skal komme i gang og er særligt bekymrede for, at deres virksomhed ikke bliver en succes.

imagecr0ku.png

35 Danske kvinders iværksætteraktivitet er blandt de laveste i OECD

pdf

Download